Hoppa över navigering

Möte 2024-05-22

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Information - Ekonomi Område specialiserad vård

 •   3

  Information - Ekonomi Område nära vård

 •   4

  Information - Ekonomi Område psykiatri

 • Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos per april 2024. Områdeschefer för nära vård, specialiserad vård och psykiatri föredrar respektive områdes ekonomiska ställning och med särskilt fokus på uppföljning av handlingsplanen. Sammantaget för områdena pekar prognosen på ett underskott på cirka 84 miljoner kronor och som i allt väsentligt förklaras av effekter av handlingsplanen som beräknas uppnås först 2025. Under året beräknas cirka 237 miljoner kronor av områdenas samlade handlingsplaner på cirka 330 miljoner kronor att uppnås.

  Ekonomichef lämnar därefter en samlad bild över hälso- och sjukvårdens resultat per april som visar ett underskott på -202 miljoner kronor, vilket i sin tur ligger i den utvecklingen mot det förväntade resultat för året på -460 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av att under april genomförda reservationer för årets löneavtalseffekter bedöms varav högre än vad som förväntas bli faktiskt resultat. Kostnadsutvecklingen visar fortsatt en låg ökningstakt som en konsekvens av genomförande av handlingsplan och de stoppåtgärder som beslutats hösten 2023.

  Prognosen för 2024 visar ett underskott på ca -560 miljoner kronor jämfört budget, vilket är cirka 100 miljoner kronor sämre än förväntat resultat (-460 miljoner kronor) för året. Avvikelse mot det senare beror främst på åtgärder inom handlingsplanen som beräknas genomföras först 2024. Prognosen innebär en nettokostnadsökning på cirka 3,6 procent vilket är mycket lågt jämfört motsvarande nivå i resultatet de senaste åren.

  Bilagor

 •   6

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 8

  Protokollsjustering

 • § 9

  Information - Ekonomi Område specialiserad vård

 • § 10

  Information - Ekonomi Område nära vård

 • § 11

  Information - Ekonomi Område psykiatri

 • Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos per april 2024. Områdeschefer för nära vård, specialiserad vård och psykiatri föredrar respektive områdes ekonomiska ställning och med särskilt fokus på uppföljning av handlingsplanen. Sammantaget för områdena pekar prognosen på ett underskott på cirka 84 miljoner kronor och som i allt väsentligt förklaras av effekter av handlingsplanen som beräknas uppnås först 2025. Under året beräknas cirka 237 miljoner kronor av områdenas samlade handlingsplaner på cirka 330 miljoner kronor att uppnås.

  Ekonomichef lämnar därefter en samlad bild över hälso- och sjukvårdens resultat per april som visar ett underskott på -202 miljoner kronor, vilket i sin tur ligger i den utvecklingen mot det förväntade resultat för året på -460 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av att under april genomförda reservationer för årets löneavtalseffekter bedöms varav högre än vad som förväntas bli faktiskt resultat. Kostnadsutvecklingen visar fortsatt en låg ökningstakt som en konsekvens av genomförande av handlingsplan och de stoppåtgärder som beslutats hösten 2023.

  Prognosen för 2024 visar ett underskott på ca -560 miljoner kronor jämfört budget, vilket är cirka 100 miljoner kronor sämre än förväntat resultat (-460 miljoner kronor) för året. Avvikelse mot det senare beror främst på åtgärder inom handlingsplanen som beräknas genomföras först 2024. Prognosen innebär en nettokostnadsökning på cirka 3,6 procent vilket är mycket lågt jämfört motsvarande nivå i resultatet de senaste åren.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.