Hoppa över navigering

Möte 2024-02-06

Beredning för psykiatri
 • 08.15 Gruppmöten
  08.45 Kaffe/te
  09.00 Inledning
  09.10 Aktuellt från verksamheten
  09.40 Färdplansarbetet, övergripande - Gustav Ekbäck
  Aktivitetsplan Område psykiatri 2024 – Karin Haster
  Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam – Maria Gunnarsson, Åsa Kindahl med flera
  Paus vid lämplig tidpunkt
  11.30  Ekonomi
  - Hälso- och sjukvården övergripande - Peter Hansson
  - Område psykiatri - Malin Ullbrand
  12.00 Lunch
  13.00 Behovsdialoger – Karin Haster, Kristoffer Ingeby
  13.45 Samsjuklighetsutredningen – Jenny Jansson, Christian Lettström
  14.30 Paus med kaffe/te
  14.45 Patientsäkerhetsarbete – Spyridon Kilaidakis, Johan Molin
  15.10 Nationella vård- och insatsprogram, inklusive svar på fråga om förskrivning av antidepressiva medel – Lise Bergman Nordgren, Giorgios Alexiopolus, Karin Haster, Spyridon Kilaidakis
  16.00 Avslutning

 •   2

  Protokollsjusterare

 • Fråga från sammanträde den 8 december 2023:
  Gunnel Kask (S) frågar hur man arbetar med förskrivning av antidepressiva läkemedel inom psykiatrin. 

 •   4

  Information: Aktuellt från verksamheten

 •   5

  Information: Färdplansarbetet, övergripande

 •   6

  Information: Aktivitetsplan psykiatri 2024

 •   7

  Information: Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam

 • - Övergripande hälso- och sjukvården
  - Område psykiatri

 •   9

  Information: Behovsdialoger

 •   10

  Information: Samsjuklighetsutredningen

 •   11

  Information: Patientsäkerhetsarbete

 •   12

  Information: Nationella vård- och insatsprogram, inklusive svar på fråga om förskrivning av antidepressiva medel

 •   13

  Svar på anmälda frågor

 •   14

  Bifogas kallelsen: Aktivitetsplan 2024

 •   15

  Presentationer från sammanträdet

 • § 1

  Protokollsjusterare

 • § 2

  Anmälan om frågor

 • § 3

  Information: Aktuellt från verksamheten

 • § 4

  Information: Färdplansarbetet, övergripande

 • § 5

  Information: Aktivitetsplan psykiatri 2024

 • § 6

  Information: Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam

 • § 7

  Information: Ekonomi

 • § 8

  Information: Behovsdialoger

 • § 9

  Information: Samsjuklighetsutredningen

 • § 10

  Information: Patientsäkerhetsarbete

 • § 11

  Information: Nationella vård- och insatsprogram, inklusive svar på fråga om förskrivning av antidepressiva medel

 • § 12

  Svar på anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.