Hoppa över navigering

Möte 2023-01-24

Beredning för psykiatri
 • § 2

  Protokollsjusterare

 • § 3

  Anmälan om frågor

 • § 4

  Information: Detta är Område psykiatri

 • § 5

  Information: Bemanning och vårdplatser generellt samt under julhelgerna

 • § 6

  Information: Utbildning om tvångsvårdslagstiftningen

 • § 7

  Information: Kunskapsstöd inkl suicidprevention samt överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention 2023

 • § 8

  Information: Praktisk information kring sammanträden

 • § 9

  Information: Det här är beredning för psykiatri

 • I ett medborgarförslag till Region Örebro län föreslås att obligatorisk uppföljning ska införas vid större förändringar. Av medborgarförslaget framgår att det i första hand är förändringar inom hälso- och sjukvården som avses.

  I förslaget till svar på medborgarförslaget framgår att hälso- och sjukvården är i ständig förändring, och att verksamhetens utfall följs upp i förvaltningens månadsuppföljningar. Resultaten av genomförda förändringar är en del av underlaget. I förslaget till svar föreslås därför att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

 • Sammanträdet i september 2023 behöver flyttas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.