Hoppa över navigering

Möte 2023-12-08

Beredning för psykiatri
 • § 60

  Protokollsjusterare

 • § 61

  Anmälan om frågor

 • § 62

  Information: Aktuellt från verksamheten

 • Beredning för psykiatri är en av fyra beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden har till sitt förfogande för att bereda ärenden och frågeställningar. I sin verksamhetsplan för 2024 har hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelat beredningarna ett antal uppdrag. För att beredningen ska kunna genomföra sitt samlade uppdrag under det kommande året har en aktivitetsplan tagits fram.

 • I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för år 2023 tilldelas Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett antal uppdrag, som ska göras i samråd med berörda beredningar. De uppdrag som beredning för psykiatri berörs av redovisas i återrapporteringen tillsammans med en kort redogörelse för vad beredningen genomfört i enlighet med uppdraget.

 • § 65

  Information: Liv och hälsa ung  + rapport om psykiskt välbefinnande

 • § 66

  Information: Uppföljning barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

 • § 67

  Information: Central utredningsenhet NP vuxna

 • § 68

  Information: Forskning, hjärnstimulering

 • § 69

  Information: Äldre och suicid

 • § 70

  Svar på anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.