Hoppa över navigering

Möte 2023-03-08

Beredning för psykiatri
 • § 12

  Protokollsjusterare

 • § 13

  Anmälan om frågor

 • § 14

  Information: Allmänpsykiatrin

 • § 15

  Informtion: Självvald inläggning

 • Beredningen gör ett studiebesök vid psykiatrisk heldygnsvård, Karlskoga lasarett. 

 • § 17

  Information: Aktuellt i verksamheten

 • § 18

  Information: Samsjuklighetsutredningen

 • § 19

  Information: Ekonomi

 • § 20

  Information: Maria ungdom 2.0

 • Gabriel Stenström redogör för Målbild 2030. Karin Haster redogör för Område psykiatris plan för 2023 och verksamheternas aktivitetsplaner. Ordföranden och Gabriel Stenström redogör för beredningens aktiviteter under 2023.

 • § 22

  Svar på anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.