Hoppa över navigering

Möte 2023-01-30

Beredning för forskning och utbildning
 • § 1

  Protokolljustering

 • § 2

  Beredningens sekreterare informerar

 • § 3

  Information: Region Örebro läns utbildningsorganisation och uppdrag

 • § 4

  Presentation av ledamöter

 • § 5

  Information: Den medicinska forskningen inom Region Örebro län

 • § 6

  Information: Forskningsstöd via universitetssjukvårdens forskningscentrum

 • § 7

  Information: Forsknings- och innovationsstöd via kliniskt forskningscentrum

 • I ett medborgarförslag till Region Örebro län föreslås att obligatorisk uppföljning ska införas vid större förändringar. Av medborgarförslaget framgår att det i första hand är förändringar inom hälso- och sjukvården som avses.

  I förslaget till svar på medborgarförslaget framgår att hälso- och sjukvården är i ständig förändring, och att verksamhetens utfall följs upp i förvaltningens månadsuppföljningar. Resultaten av genomförda förändringar är en del av underlaget. I förslaget till svar föreslås därför att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

 • § 9

  Information: Beredningens uppdrag och planering

 • § 10

  Diskussioner kring uppdrag i verksamhetsplanen och förväntningar på uppdraget som FOU-beredning

 • § 11

  Redovisning av diskussioner och frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.