Hoppa över navigering

Möte 2023-03-07

Beredning för forskning och utbildning
 •   1

  Protokolljustering

 •   2

  Information: Återrapport verksamhetsberättelse FoU-nämnd 2022

 •   3

  Information: Årsplanering inklusive uppdrag 2023

 •   4

  Information: Forskningsprocessen och Hälsoekonomi

 •   5

  Information: HTA-enheten Camtö

 •   6

  Information: Forsknings och utbildningschef informerar

 •   7

  Information: Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens budget och verksamhetsplan

 •   8

  Information: Aktivitetsplan 2023

 •   9

  Presentationer vid sammanträdet

 • § 12

  Protokolljustering

 • § 13

  Information: Återrapport verksamhetsberättelse FoU-nämnd 2022

 • § 14

  Information: Årsplanering inklusive uppdrag 2023

 • § 15

  Information: Forskningsprocessen och hälsoekonomi

 • § 16

  Information: Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens budget och verksamhetsplan samt aktivitetsplan 2023.

 • § 17

  Information: HTA-enheten Camtö

 • § 18

  Information: Forsknings- och utbildningschefen informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.