Hoppa över navigering

Möte 2023-09-13

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
 • Specialistberedningen 230913

  09.00  -  09.05  Mötet öppnas, upprop, val av protokollsjusterare, delegation av beslut om sammanträdestider 2024, anmälan av frågor

  09.05 - 09.30   Delårsrapport – Gustav Ekbäck

  09.30 – 10.00  Information från Martin Gunnarsson, områdeschef specialiserad vård

  10.00 – 10.15   Aktuellt från verksamheten – Gustav Ekbäck

  10.15 - 10.20   Övriga frågor

  10.20 - 10.30   PAUS

  10.30 – 12.00  Genomgång om IVA

  12.00 – 13.00  LUNCH

  13.00 – 14.00  Frågor och svar IVA samt svar på anmälda frågor

  14.00 – 15.00   Verksamhetsbesök IVA 

 •   2

  Protokollsjustering

 • Regionfullmäktige beslutar om Region Örebro läns sammanträdesdatum 2024 på sitt sammanträde den 10 oktober och därefter kan beredningen fatta beslut om sina sammanträdesdatum 2024. Då beredningens nästa sammanträde inte är förrän i november behöver beslut fattas om att ordförande får i uppdrag att besluta om beredningens sammanträdesdatum 2024. 

 •   4

  Anmälan av frågor

 •   5

  Information - delårsrapport

 •   6

  Information

 •   7

  Information - aktuellt från verksamheten

 •   8

  Information - genomgång om IVA

 •   9

  Frågor och svar IVA samt svar på anmälda frågor

 • § 32

  Protokollsjustering

 • Regionfullmäktige beslutar om Region Örebro läns sammanträdesdatum 2024 på sitt sammanträde den 10 oktober och därefter kan beredningen fatta beslut om sina sammanträdesdatum 2024. Då beredningens nästa sammanträde inte är förrän i november behöver beslut fattas om att ordförande får i uppdrag att besluta om beredningens sammanträdesdatum 2024. 

 • § 34

  Anmälan av frågor

 • § 35

  Information - hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport 2023

 • § 36

  Information - Område specialiserad vård

 • § 37

  Information - aktuellt från verksamheten

 • § 38

  Information - genomgång om ANIVA

 • § 39

  Frågor och svar om ANIVA

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.