Hoppa över navigering

Möte 2023-01-20

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
 • 09.00-09.10        Mötet öppnas, upprop, val av protokollsjusterare, anmälan av frågor

  09.10 - 10.10    Hälso- och sjukvård Region Örebro län – Gustav Ekbäck, Michaela Larsson Ståhl

  10.10 – 10.25   Aktuellt från verksamheten – Gustav Ekbäck

  10.25 - 10.40    PAUS

  10.40 - 11.00    Svar på medborgarförslag - Gabriel Stenström

  11.00 - 11.10    Genomgång av den politiska organisationen - Erica Gidlöf

  11.10 – 11.40   Genomgång av Målbild 2030 samt verksamhetsplan med tillhörande uppdrag 2023 - Gustav Ekbäck, Michaela Larsson Ståhl

  11.40 – 12.00   Diskussion i mindre grupper angående uppdrag inför aktivitetsplan 2023
  Studiebesök, områden som beredningen ska fördjupa sig inom m.m.

  12.00 – 13.00    LUNCH

  13.00 – 13.30   Genomgång av föregående diskussion

  13.30 – 13.45    Nationell högspecialiserad vård - Gustav Ekbäck och Michaela Larsson Ståhl

  13.45 – 14.15   Tankar kring en eventuell Medborgardialog

  14.15 – 14.30   Svar på anmälda frågor

 •   2

  Protokollsjustering

 •   3

  Anmälan av frågor

 • Gustav Ekbäck och Michaela Larsson Ståhl informerar.

 • Gustav Ekbäck informerar.

 • I ett medborgarförslag till Region Örebro län föreslås att obligatorisk uppföljning ska införas vid större förändringar. Av medborgarförslaget framgår att det i första hand är förändringar inom hälso- och sjukvården som avses.

  I förslaget till svar på medborgarförslaget framgår att hälso- och sjukvården är i ständig förändring, och att verksamhetens utfall följs upp i förvaltningens månadsuppföljningar. Resultaten av genomförda förändringar är en del av underlaget. I förslaget till svar föreslås därför att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

 • Erica Gidlöf informerar.

 •   8

  Information - Genomgång av Målbild 2030 samt verksamhetsplan med tillhörande uppdrag 2023

 • Diskussion i mindre grupper angående uppdrag inför aktivitetsplan 2023.
  Studiebesök, områden som beredningen ska fördjupa sig inom m.m.

 • Gustav Ekbäck och Michaela Larsson Ståhl informerar.

 •   11

  Information - Tankar kring en eventuell medborgardialog

 •   12

  Svar på anmälda frågor

 •   13

  Presentationer från sammanträdet

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.