Hoppa över navigering
 • § 1

  Protokollsjustering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • § 3

  Anmälan av frågor

 • Petra Hedlund informerar om ögonklinikens verksamhet. Kliniken finns nu i H-huset och består av mottagning, operationsavdelning, administrativ enhet och vårdavdelning med 12 enkelsalar. En digital rundvandring genomförs via bildspel, där även ny teknik presenteras. Beredningen får se hur en laserbehandling vid diabetesförändringar går till samt en hornhinnetransplantation. 

   

 • Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård är en av tre beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden har till sitt förfogande för att bereda ärenden. Aktivitetsplanen för 2022 beskriver de uppdrag som beredningen fått genom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för året, vilka frågor och områden beredningen särskilt kommer att följa och planerade aktiviteter för årets sammanträden. Aktivitetsplanen ska betraktas som ett levande dokument, vars innehåll kan komma att ändras under året.

 • Peter Hansson presenterar det ekonomiska utfallet 2021 för Område specialiserad vård, totalt ett underskott på 192 miljoner kronor. Sparbetinget har inte uppnåtts på grund av fortsatt hög covid-belastning, samt stor kostnadsökning för köpt vård. Kostnader för hyrläkare och sjukvårdsmaterial, som också påverkat resultatet, presenteras. Intäkter för såld vård uppgick till 591 miljoner kronor. Slutligen ges en lägesrapport över budget 2022. 

 • Michaela Larsson informerar: 

  Nationellt
  Region Örebro län beviljades den 15 december tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid kurativt syftande kirurgi vid peniscancer. Pågående remisser för nationell högspecialiserad vård presenteras. Information ges om aktuella överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen. 

  Lokalt: 
  Region Örebro läns har tilldelats 58 miljoner kronor för att hantera det uppdämda vårdbehovet. Sedan den 17 januari är bemanningen på akutmottagningen i Lindesberg förstärkt för att ortopedi- och kirurgipatienter ska få läkarbedömning även nattetid. 

 • Gustav Ekbäck informerar om aktuellt covidläge. Just nu vårdas 17 patienter för covid-19 på vårdavdelning, ingen behöver intensivvård. Det finns även ett antal inneliggande patienter som vårdas för annan diagnos men som också har covid-19. Vaccinationstäckningen för dos ett, två och tre presenteras. Information ges om det vitesföreläggande som inkommit från Arbetsmiljöverket gällande akutmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro. Tidplan och information ges om organisationsförändringen inom barnsjukvården. Vårdplatssituationen för vuxna i december 2021 presenteras tillsammans med statistik över tillgänglighet till operation och nybesök.  

 • § 9

  Reflektioner från medborgardialogerna

 • § 10

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.