Hoppa över navigering

Möte 2023-02-28

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård
 • 09.00-09.10     Mötet öppnas, upprop, val av protokollsjusterare, anmälan av frågor, närvarorätt

  09.10 - 09.40    Cyklotronen och PET/CT – Caroline Hagström, Johnny Kallin

  09.40 – 10.00   Nationell högspecialiserad vård – Ted Rylander

  10.00 - 10.15    Paus med kaffe och smörgås

  10.15 - 10.45    Ekonomisk genomgång Område specialiserad vård – Jakob Bellio 

  10.45 – 11.45   Genomgång av Område specialiserad vård – Ioannis Ioannidis

  11.45 - 12.00    Aktuellt från verksamheten – Gustav Ekbäck

  11.45 – 13.00    Paus för lunch

  13.00 – 14.20   Faktabaserad styrning – John Domenstam

  14.20-14.30      Paus med kaffe och frukt

  14.30 – 14.50   Beredning – Aktivitetsplan 2023 – Gustav Ekbäck, Michaela Larsson Ståhl

  14.50 – 15.05    Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2024 – Gustav Ekbäck

  15.05 – 15.15   Svar på anmälda frågor

 •   2

  Protokollsjustering

 •   3

  Närvarorätt

 •   4

  Anmälan av frågor

 •   5

  Information - Cyklotronen och PET/CT

 •   6

  Information - Nationell högspecialiserad vård

 •   7

  Information - Ekonomisk genomgång Område specialiserad vård

 •   8

  Information - Genomgång av Område specialiserad vård

 •   9

  Information - Aktuellt från verksamheten

 •   10

  Information - Faktabaserad styrning

 •   11

  Beredning - Aktivitetsplan 2023

 •   12

  Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2024

 •   13

  Besvarande av anmälda frågor

 • § 12

  Protokollsjustering

 • § 13

  Anmälan av frågor

 • § 14

  Information - Cyklotronen och PET/CT

 • § 15

  Information - Nationell högspecialiserad vård

 • § 16

  Information - Ekonomisk genomgång Område specialiserad vård

 • § 17

  Information - Genomgång av Område specialiserad vård

 • § 18

  Information - Aktuellt från verksamheten

 • § 19

  Information - Faktabaserad styrning

 • § 20

  Beredning - Aktivitetsplan 2023

 • § 21

  Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2024

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.