Hoppa över navigering
 • § 91

  Protokolljustering

 • En ny regional kulturplan har tidigare arbetats fram i dialog med länets kommuner, professionella kulturskapare samt civilsamhället utifrån kulturnämndens framtagna inriktning. Kulturplanen har haft en remissperiod mellan 21 februari till 28 april 2023 efter vilken den har bearbetats i samråd med kulturnämnden samt aktörer berörda av ändringarna. Kulturplanen bereddes i kulturnämnden 7 juni. Planen avses gälla från 1 januari 2024 till och med 31 december 2027.

  Kulturnämnden beslutade 1 september att skicka vidare kulturplanen för beslut i regionstyrelsen som skickade vidare planen för beslut i regionfullmäktige. Fullmäktige återremitterade vid sitt sammanträde den 10 oktober 2023 planen till kulturnämnden för ytterligare beredning.

 • Ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen ska normalt sett ske mot bakgrund av en fastställd kulturplan. I Region Örebro län finns ännu inte någon sådan. Statens kulturråd har emellertid meddelat att det är i sin ordning att Region Örebro län sänder in ansökan baserad på det förslag till plan som Kulturnämnden har beslutat föra fram till Regionfullmäktige, sedan nämnden på nytt berett planen efter att den återremitterats från Regionfullmäktige. Kulturnämnden kommer sedan att lämna de besked till Statens kulturråd, som den slutliga behandlingen i regionfullmäktige vid dess sammanträde den 6 december 2023 kan komma att leda till.

  Sammantaget ansöker Region Örebro län om följande höjning av statliga medel inom kultursamverkansmodellen inför 2024:

  Uppräkning inom samverkansmodellen 2 953 000 kronor
  Stärkt litteraturfrämjande (svag infrastruktur) 200 000 kronor
  Stärkt musikfrämjande (fler invånare deltar i kulturlivet) 200 000 kronor
  Ramhöjning statliga medel 2 410 550 kronor

  Totalt 5 763 550 kronor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.