Hoppa över navigering
 • § 67

  Protokolljustering

 • Sammantaget ansöker Region Örebro län om följande höjning av statliga medel inom kultursamverkansmodellen inför 2024:

  Uppräkning inom samverkansmodellen 2 953 000 kronor
  Stärkt litteraturfrämjande (svag infrastruktur) 200 000 kronor
  Stärkt musikfrämjande (fler invånare deltar i kulturlivet) 200 000 kronor
  Ramhöjning statliga medel 2 410 550 kronor

  Totalt 5 763 550 kronor

 • Sedan 2019 har kulturnämnden finansierat verksamheten Scenkonst utanför tätort med 200 000 kronor per år. Verksamheten har under åren växt och under 2022 uppgick kostnaderna till närmare 400 000 kronor. Med tanke på det nuvarande ekonomiska läget förväntas kostnader öka än mer under kommande år.

  För att säkra att verksamheten ska kunna bibehålla 2022 års nivå samt stärka möjligheten till utveckling av Scenkonst utanför tätort föreslås att en samverkan ingås med Riksteatern Örebro län från och med november 2023 till och med år 2025.

  Förslag på ekonomisk överenskommelse för 2024-2025 är att Region Örebro län bidrar med 300 000 kronor per år och Riksteatern Örebro län med 150 000 kronor per år samt att Riksteatern Örebro län tar ansvar för administrationen av Scenkonst utanför tätort.

 • Folkbibliotekscheferna i nio kommuner i Örebro län har beslutat att i form av projektet Bergslagsbibblan undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete genom att skapa en gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb. Denna ansökan avser tredje delen i ett tänkt treårigt projekt och är på 350 000 kr.

  Bergslagsbibblan fick under 2021 ett första bidrag på 350 000 kr från Biblioteksutveckling Region Örebro län till stöd för genomförandet (21RS7692) samt 150 000 kr under 2022 (22RS10464).

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Filmsnickeriet AB har ansökt om 250 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Death & Taxes och föreslås beviljas 100 000 kronor.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Stories Made by TS AB har ansökt om 150 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Backfisch och föreslås beviljas 100 000 kronor.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Grön Film AB har ansökt om 180 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Dottern och föreslås beviljas 80 000 kronor.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  TakeOff Video AB har ansökt om 100 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Otänkbart. Ansökan föreslås avslås.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Backa Studios AB har ansökt om 150 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Svenskjävlar och föreslås beviljas 150 000 kronor.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Karin Schill Productions har ansökt om 150 000 kronor för filmutvecklingsprojektet ”Lena Josefsson – Dansen, konsten, människan”. Ansökan föreslås avslås.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  William Long AB har ansökt om 250 000 kronor för filmutvecklingsprojektet JORD och föreslås beviljas 100 000 kronor.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Mariedamfilm AB har ansökt om 150 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Biodlaren. Ansökan föreslås avslås.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Stormöga Filmprodukton AB har ansökt om 60 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Torvmossen och föreslås beviljas 45 000 kronor.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Stories made by TS AB har ansökt om 150 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Äldre med AI. Ansökan föreslås avslås.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Filmsninckeriet AB har ansökt om 206 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Käften! Ansökan föreslås avslås.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Koltrast Produktion har ansökt om 150 000 kronor för filmutvecklingsprojektet I de djupaste skogar och föreslås beviljas 80 000 kronor.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Eyra Media AB har ansökt om 75 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Intertoto 1986 och föreslås beviljas 75 000 kronor.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Eyra Media AB har ansökt om 75 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Kingmaker. Ansökan föreslås avslås.

 • Syftet med utvecklingsstöd till filmproduktion är att stärka filmen i Örebro län genom att ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla film- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

  Eyra Media AB har ansökt om 250 000 kronor för filmutvecklingsprojektet Maria Lang – Vår sång blir stum och föreslås beviljas 250 000 kronor.

 • § 86

  Information: Processen med kulturpris och stipendium

 • Fullmäktige fattar beslut om sina sammanträdestider den 10 oktober, efter det kan nämnder och beredningar besluta om sina sammanträdestider. För att ledamöter och ersättare i kulturnämnden ska få möjlighet att i god tid planera för sammanträden år 2024 föreslås att ordföranden fattar beslut om sammanträdestider så snart som möjligt. Att fatta beslut om nästa års sammanträdestider vid nämndens sammanträde i december bedöms som sent.

 • § 88

  Information: Förvaltningschefens beslut - Åtgärder för att minska kostnaderna vid Regional utveckling

 • Anmälningsärenden:
  23RS9781-1, Förvaltningschefens beslut - Åtgärder för att minska kostnaderna vid Regional utveckling
  23RS7854-2, beviljat projektstöd folkbibliotek, Hällefors bibliotek 15 000 kr.
  23RS8274-2, beviljat Arrangemangsstöd filmvisning ”Avtryck” 15 000 kronor.
  23RS8248-3, avslag Arrangörsstöd professionella dansföreställningar ”Flowork vol. 2”.
  23RS8769-2, beviljat projektstöd folkbibliotek Nora bibliotek 15 000 kr.
  23RS9447-1. Anna Magnusson avslag
  23RS9447-2. Berenice Hernandez avslag
  23RS9447-3. Charlotte Ostritsch beviljat 40 000 kronor.
  23RS9447-4. Carl Oscar Sjögren avslag
  23RS9447-5. Clas Thor avslag
  23RS9447-6. Johnson & Bergsmark AB beviljat 40 000 kronor.
  23RS9447-7. Jens Erlandsson avslag
  23RS9447-8, Jenny Hülphers avslag
  23RS9447-9, Keystory AB avslag
  23RS9447-10, Love Andersson avslag
  23RS9447-11, Linnea Landström beviljat 40 000 kronor.
  23RS9447-12, Martin Andersson avslag
  23RS9447-13, Max Göran avslag
  23RS9447-14, Maria Sedell avslag
  23RS9447-15, Martina Thorén avslag
  23RS9447-16, Nina Christensen avslag
  23RS9447-17, Nya Teatern avslag
  23RS9447-18, Sofia Bürger avslag
  23RS9447-19, Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum avslag
  23RS9447-20, Teater Martin Mutter avslag
  23RS9447-21, Haraldsson avslag
  23RS9447-22, Vahid Vahidian avslag
  23RS9447-23, Xing Liu avslag
  23RS9447-24, Åke Lundström avslag
  23RS9447-25, Örebro Jazz & Beyond avslag
  23RS9447-26, Örebro kommun beviljat 40 000 kronor.
  23RS7400-19, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Anna Källblad” 20 000 kr
  23RS7400-20, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Jan Dahlberg” 20 000 kr
  23RS7400-21, avslag stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Elisabeth Billander”
  23RS7400- 22, avslag stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Amy Konwerski”
  23RS7400-23, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Gunilla Josefsson” 20 000 kr
  23RS7400-24, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Malin Andersson” 20 000 kr
  23RS7400-25, avslag stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Dag Celsing”
  23RS7400-26, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Alf Wikström” 20 000 kr
  23RS7400-27, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Klas Olsson” 20 000 kr
  23RS7400-28, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Anna Lidberg” 20 000 kr
  23RS7400-29, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Anders Thunarf” 20 000 kr
  23RS7400-30, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Patrik Kretschek” 20 000 kr
  23RS7400-31, avslag stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Malin Lobell”
  23RS7400-32, avslag stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Basem Sammam”
  23RS7400-33, avslag stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Ismail Ansari”
  23RS7400-34, beviljat stöd ”Nordiskt utbyte Kulturella kraftfält på landsbygden Jelena Rundqvist” 20 000 kr

 • Nämnden gör studiebesök på Arkivcentrum.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.