Hoppa över navigering
 • 08.45    Kaffe/te 

  09.00    Mötets öppnande, upprop, protokollsjusterare, anmälan om frågor

  09.10    Information: Område nära vård, inkl statistik minnesmottagningen Ängens vårdcentral - Katrin Eriksson, Helen Willyams, Jan Sundelius, Annelie Johansson, Izabela Szafranowska-Kubalska

  09.50    Information: Ekonomi - Agnes Nyborg

  10.10    Paus

  10.20    Färdplansarbetet – Ulrica Vidfeldt/Maria Gunnarsson, Ted Rylander, Mia Tavander, Helen Willyams, Henrik Ahlin

  11.10   Paus

  11.20   Forts. färdplansarbetet

  12.00   Lunch

  13.00   Studiebesök vid habiliteringen – Annelie Johansson, Kenneth Karlsson

  13.30   Vi tar oss tillbaka till konferensrum Annexet

  13.40  Information: Habilitering – Annelie Johansson, Kenneth Karlsson

  14.10  Kaffe/te  

  14.20  Samarbete samsjuklighet - Annika Palmqvist, Karlskoga kommun, Anna-Lena Sandell, vårdcentralchef Baggängens vårdcentral

  14.45  Avslutning

 •   2

  Protokollsjusterare

 •   3

  Anmälan om frågor

 • Medverkar vid punkten gör distriktsläkare Izabela Szafranowska-Kubalska, Ängens vårdcentral

 •   5

  Information: Ekonomi

 •   6

  Information: Färdplansarbetet

 •   7

  Studiebesök habiliteringen Karlskoga lasarett

 •   8

  Information: Habiliteringen

 • Anna Lena-Sandelll, vårdcentralchef Baggängens vårdcentral
  Annika Palmqvist, enhetschef socialförvaltningen Karlskoga kommun

 •   10

  Svar på anmälda frågor

 •   11

  Bifogas kallelsen: Aktivitetsplan 2024

 •   12

  Presentationer från sammanträdet

 • § 24

  Protokollsjusterare

 • Inga frågor anmäls. 

 • Izabela Szafranowska-Kubalska och Mona Shahin informerar om minnesmottagningen vid Ängens vårdcentral, bland annat om mål, syfte, bemanning och upptagningsområde. Vidare informeras om utredningar och utmaningar. Statistik presenteras. 

 • Katrin Eriksson och Helen Willyams informerar om att sjukhusverksamheterna från och med den 1 maj tillhör Område specialiserad vård och inte Område nära vård. Vidare informeras om tillgänglighet, förstärkt vårdgaranti, drop-in, hyrläkarbeställningar och kontaktvägar. Nya Skebäcks vårdcentral invigdes den 14 maj. 

  Jan Sundelius informerar om SIP (samordnad individuell plan) och resultatet från Vård och omsorgskollen. 

  Annelie Johansson informerar om habilitering och hjälpmedel, med fokus på ortopedteknik, bland annat tillgänglighet och revidering av kriterier för skoinlägg. Vidare informeras om att hälso- och sjukvårdsministern Acko Ankarberg var på besök den 15 maj.

   

 • Agnes Nyborg informerar om områdets ekonomi, bland annat resultat per den sista april, resultatfördelning per verksamhet, löne- och hyrläkarkostnader. Vidare presenteras uppföljning och prognos för områdets handlingsplan. 

 • Helen Willyams, Ulrica Vidfeldt, Maria Gunnarsson, Maria Tavander, Henrik Ahlin och Ted Rylander informerar om arbetet med primärvårdens färdplansuppdrag. Samarbetsområden, utbud och utbudspunkter ska ses över och en förstudie har startat gällande västra länsdelen. Information ges om status för färdplansarbetet gällande norra länsdelen. 

 • Beredningen gör ett studiebesök vid barn- och ungdomshabiliteringen, Karlskoga lasarett. 

 • Kenneth Karlsson informerar om barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro län och redogör bland annat för uppdraget, målgrupp och utmaningar.

  Annelie Johansson informerar om habilitering och hjälpmedels aktivitetsplan 2024 och redogör för innehållet i den. 

 • Anna-Lena Sandell och Annika Palmqvist informerar om det samarbete som finns när det gäller patienter med samsjuklighet. Vidare informeras om bakgrund, syfte och vilka som ingår i samarbetet.  

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.