Hoppa över navigering
 • § 45

  Protokollsjusterare

 • § 46

  Anmälan om frågor

 • Anmälningsärenden:
  Ordförande i beredning för nära vård har fattat beslut om beredningens sammanträdesdatum för 2024.

 • Peter Hansson informerar om Region Örebro läns övergripande ekonomi med fokus på hälso- och sjukvården och redogör för prognos och resultat, vilka visar på stora underskott som bland annat beror på inflationen och hyrläkare. Peter informerar också om bemanning och produktion samt ger en lägesrapport när det gäller reduceringskrav och åtgärder inom ram för utvecklingsplan och budget 2024. 

 • § 49

  Information: Aktuellt från verksamheten

 • § 50

  Information: Ekonomi

 • § 51

  Information: Aktuell utvecklingsplan och färdplaner för Område nära vård

 • § 52

  Information: Vårdcentralschefer informerar

 • § 53

  Information: SMO, samordnat medicinskt omhändertagande

 • § 54

  Information: MPO, mottagning för psykisk ohälsa

 • § 55

  Studiebesök

 • § 56

  Beredning: Återrapportering av uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden

 • § 57

  Information: Resultat för Nationell patientenkät

 • § 58

  Information: Avgiftsöversyn

 • § 59

  Information: Föreningsbidrag 2024 till de länsövergripande funktionshinderorganisationerna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.