Hoppa över navigering
 • § 60

  Protokollsjusterare

 • § 61

  Anmälan av frågor

 • § 62

  Information: Aktuellt från verksamheten

 • § 63

  Information: Ekonomi

 • § 64

  Information: Rapport Mobil sjukvård - en del av en helhet

 • § 65

  Studiebesök vid mottagning för psykisk ohälsa barn och unga (MPO) och ungdomsmottagningen

 • I hälso- och sjukvårdsnämndens och hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget för 2023 listas ett antal uppdrag som berör beredning för nära vård. De uppdrag som beredning för nära vård berörs av redovisas i denna återrapportering tillsammans med en kort redogörelse för vad beredningen genomfört i enlighet med uppdraget.

 • Beredning för nära vård är en av fyra beredningar som hälso- och sjukvårds-nämnden har till sitt förfogande för att bereda ärenden och frågeställningar. I sin verksamhetsplan för 2024 har hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelat beredningarna ett antal uppdrag. För att beredningen ska kunna genomföra sitt samlade uppdrag under det kommande året har en aktivitetsplan tagits fram.

 • § 68

  Information: Sjukhusverksamheten

 • § 69

  Information: Vårdcentralerna norra länsdelen

 • § 70

  Information: Krav- och kvalitetsboken 2024

 • § 71

  Studiebesök: Lindesbergs vårdcentral

 • § 72

  Svar på anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.