Hoppa över navigering
 • 08.30-08.40   Upprop, protokollsjustering, anmälan om frågor

  08.40-08-45   Beslut: Anmälnings- och meddelandeärenden

  08.45-09.15   Information: Aktuellt från verksamheten - Lena Adolfsson, Katrin Eriksson, Martin Widlund, Jan Sundelius

  09.15-09.25  Information: Covid-19 - Martin Widlund

  09.25-09.45  Information: Ekonomi - Agnes Nyborg

  09.45-10.00  Paus

  10.00-10.30  Information: Patientenkät - Ulrika Jonsson

  10.30-10.40  Information: Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO - Eva Åkesson Enelo

  10.40-10.50  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Eva Åkesson Enelo

  10.50-11.10  Information: Psykisk ohälsa äldre - Camilla Eklöv, Maria Gunnarsson

  11.10-11.40  Information: Målbild nära vård - Jan Sundelius, Malin Duckert Ek

  11.40-12.00  Information: Ny överenskommelse hälso- och sjukvårdsavtal med kommunerna - Malin Duckert Ek

  12.00-13.15  Lunch

  13.15-13.35  Information: Patientnämndens årsrapport - Helena Lenke Thalberg

  13.35-14.20  Information: Jourvårdscentralerna - Anders Swenson, Susanne Brewitz, Ylva Rosén, Anna Olsson

  14.20-14.40  Paus 

  14.40-15.30  Beredning: Inspel till verksamhetsplan med budget 2023 (beslut 11 maj) inkl gruppdiskussioner

  15.30-15.40  Svar på anmälda frågor

  15.40           Avslutning

 •   2

  Protokollsjustering

 •   3

  Anmälan om frågor

 • Meddelandeärenden:
  Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-02-15, skrivelser
  Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-0215, valärenden
  Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-01-21, återrapportering uppdrag

  Bilagor

 •   5

  Information: Aktuellt från verksamheten

 •   6

  Information: Covid-19

 •   7

  Information: Ekonomi

 •   8

  Information: Patientenkät

 •   9

  Information: Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO

 •   10

  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt

 •   11

  Information: Psykisk ohälsa äldre

 •   12

  Information: Målbild nära vård

 •   13

  Information: Ny överenskommelse, hälso- och sjukvårdsavtal med kommunerna

 •   14

  Information: Patientnämndens årsrapport 2021

 •   15

  Information: Vårdcentralsjourerna

 •   17

  Svar på anmälda frågor

 •   19

  Presentationer från sammanträdet

 • § 13

  Protokollsjustering

 • § 14

  Anmälan av frågor

 • Meddelandeärenden:
  Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-02-15, skrivelser
  Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-0215, valärenden
  Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-01-21, återrapportering uppdrag

 • § 16

  Information: Aktuellt från verksamheten

 • § 17

  Information: Pandemirapport

 • § 18

  Information: Ekonomi

 • § 19

  Information: Patientenkät

 • § 20

  Information: Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO

 • § 21

  Information: Psykisk ohälsa i primärvården

 • § 22

  Information: Målbild nära vård

 • § 23

  Information: Ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet

 • § 24

  Information: Patientnämndens årsrapport 2021

 • § 25

  Information: Jourvårdcentraler och dess verksamhet

 • § 26

  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt

 • § 27

  Beredning: Inspel till verksamhetsplan med budget 2023

 • § 28

  Svar på anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.