Hoppa över navigering
 • 08.30-08.40 Upprop, protokollsjustering, anmälan om frågor.

  08.40-09:25 Aktuellt från verksamheten  

  - Aktuellt läge Område nära vård – Katrin Eriksson, Lena Adolfsson och Jan Sundelius
  - Omorganisation – Lena Adolfsson 
  - Akutmottagningen Lindesbergs lasarett – Anneli Andersson 
  - Covid19, vaccinationer, provtagning, flytt till Conventum - Katrin Eriksson och Ewa Slätmo 

  09.25-09.45  Ekonomi - Agnes Nyborg

  09:45-10:00 Rast

  10:00-10.30 Roll som vårdsamordnare, öka kontinuitet och delaktighet för patienten genom att fler får en fast kontakt i vården och en individuell plan utifrån sina behov – Elisabeth Adamsson  

  10.30-10.50 Etikrådet – Rose-Marie Wilnerzon Thörn och Mia Svantesson Sandberg

  10.50-11:00  Rast

  11.00-11.30 Behovs- och kapacitetsplanering, produktionsplanering - John Domenstam

  11.30-12.00 Verksamhetschef om sjukhusverksamheten i Karlskoga Område nära vård – Ulrica Hyvönen

  12.00-12.10 Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt – Eva Åkesson Enelo

  12.10-12.15 Beslut: Svar på medborgarförslag om hälsosamtal - Michaela Larsson

  12.15-12.25 Beslut: Aktivitetsplan 2022

  12.25-12.30 Svar på anmälda frågor

  12.30 Avslutning

   

 •   2

  Protokollsjustering

 •   3

  Anmälan om frågor

 • - Aktuellt läge Område nära vård - Katrin Eriksson, Lena Adolfsson, Jan Sundelius

  - Omorganisationen - Lena Adolfsson

  - Akutmottagningen Lindesberg - Anneli Andersson

  - Covid19, vaccinationer, provtagning, flytt till Conventum - Katrin Eriksson och Ewa Slätmo

   

  Bilagor

 •   5

  Information: Ekonomi

 •   6

  Information: Roll som vårdsamordnare, öka kontinuitet och delaktighet för patienten genom att fler får en fast kontakt i vården och en individuell plan utifrån sina behov

 •   7

  Information: Etikrådet

 •   8

  Information: Behovs- och kapacitetsplanering, produktionsplanering

 •   9

  Information: En verksamhetschef om sjukhusverksamheten i Karlskoga Område nära vård

 •   10

  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt

 • Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att regionen ska införa hälsosamtal för medborgare som fyller 50 år.

  En av hälso- och sjukvårdens uppgifter är att förebygga ohälsa och sjukdom och med det arbeta utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.

  Det pågår en satsning i Hällefors- och Kopparbergs kommun där vårdcentralerna erbjuder invånarna Riktade hälsosamtal. Satsningen är en del av en större plan som finns för hela Region Örebro län där ett arbetssätt som innebär ett mer förebyggande och hälsoinriktat arbete kommer att integreras i hälso- och sjukvården för hela länet där hälsosamtalen är en del av flera.

  Bilagor

 • Beredning för närsjukvård är en av tre beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden har till sitt förfogande för att bereda ärenden. Aktivitetsplan för år 2022 beskriver beredningens grunduppdrag, specifika uppdrag och de uppdrag som getts genom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för året, liksom de frågor och områden som beredningen särskilt kommer att följa. Aktivitetsplanen innehåller även en planering för årets sammanträden. Föreliggande aktivitetsplan ska betraktas som ett levande dokument, där beredningen kan få anpassa årets aktiviteter baserat på rådande förutsättningar.

  Bilagor

 •   13

  Svar på anmälda frågor

 •   14

  Presentationer från sammanträdet

 • § 1

  Protokollsjustering

 • § 2

  Anmälan om frågor

 • Aktuellt läge Område nära vård
  Lena Adolfsson informerar om nuläget för hälso- och sjukvårdens omorganisation samt visar en organisationsskiss över Område nära vård

  Katrin Eriksson informerar med en organisationsskiss för Område nära vård och ger vid dagens sammanträde lite extra information om fem vårdcentraler, vilka chefer och vilka funktioner de har.  

  Jan Sundelius informerar om tillgängligheten för de regiondrivna vårdcentralerna, telefontillgänglighet och vårdgaranti. Under januari var sjukfrånvaron stor, många vårdade sjuka barn och satt i karantän, vilket ledde till en lägre tillgänglighet. Elva av 25 regiondrivna vårdcentraler klarar vårdgarantin.  

  Annelie Andersson informerar om förstärkt akut närsjukvård i norra länsdelen, vilken startade den 17 januari. Information ges om bakgrund, mobila insatser och samarbeten med exempelvis kommunerna. 

  Ewa Slätmo informerar om covid-19, provtagningar, vaccinationer med mera. Från och med idag sker ingen provtagning för allmänheten i stort. Det är viktigt att fullfölja vaccinationsprogrammet och det finns gott om vaccinationstider. 

   

 • § 4

  Information: Ekonomi

 • § 5

  Information: Roll som vårdsamordnare, öka kontinuitet och delaktighet för patienten genom att fler får en fast kontakt i vården och en individuell plan utifrån sina behov

 • § 6

  Information: Etikrådet

 • § 7

  Information: Behovs- och kapacitetsplanering, produktionsplanering

 • § 8

  Information: En verksamhetschef om sjukhusverksamheten i Karlskoga Område nära vård

 • § 9

  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt

 • Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att regionen ska införa hälsosamtal för medborgare som fyller 50 år.

  En av hälso- och sjukvårdens uppgifter är att förebygga ohälsa och sjukdom och med det arbeta utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.

  Det pågår en satsning i Hällefors och Kopparbergs kommuner där vårdcentralerna erbjuder invånarna Riktade hälsosamtal. Satsningen är en del av en större plan som finns för hela Region Örebro län där ett arbetssätt som innebär ett mer förebyggande och hälsoinriktat arbete kommer att integreras i hälso- och sjukvården för hela länet där hälsosamtalen är en del av flera.

 • Beredning för närsjukvård är en av tre beredningar som hälso- och sjukvårdsnämnden har till sitt förfogande för att bereda ärenden. Aktivitetsplan för år 2022 beskriver beredningens grunduppdrag, specifika uppdrag och de uppdrag som getts genom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget för året, liksom de frågor och områden som beredningen särskilt kommer att följa. Aktivitetsplanen innehåller även en planering för årets sammanträden. Föreliggande aktivitetsplan ska betraktas som ett levande dokument, där beredningen kan få anpassa årets aktiviteter baserat på rådande förutsättningar.

 • § 12

  Svar på anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.