Hoppa över navigering
 •   1

  Förslag till tidsplan

 •   2

  Protokollsjusterare

 •   3

  Anmälan om frågor

 •   4

  Information: Laxå vårdcentral

 •   5

  Information: Vårdcentraler i väster, vårdcentraler och sjukhusdelar

 •   6

  Aktuellt från verksamheten

 •   7

  Information: Ekonomi

 •   8

  Information: Övergripande bild av Region Örebro läns budget och ekonomi, uppdrag 17

 •   9

  Information: Uppdraget om äldre i vårdkedjan, uppdrag 6

 •   10

  Information: Pilotprojekt rehabilitering, fysioterapeuter

 •   11

  Information: Medarbetarenkät Område nära vård

 •   12

  Beredning: Återrapportering av uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden

 •   13

  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt

 •   14

  Information: Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2023

 • Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för beredning för närsjukvård 2023.

 •   16

  Svar på anmälda frågor

 •   17

  Bifogas kallelsen: Aktivitetsplan 2022

 •   18

  Presentationer från sammanträdet

 • § 53

  Protokollsjusterare

 • § 54

  Anmälan om frågor

 • § 55

  Information: Laxå vårdcentral

 • § 56

  Information: Vårdcentraler i väster, vårdcentraler och sjukhusdelar

 • § 57

  Aktuellt från verksamheten

 • § 58

  Information: Ekonomi

 • § 59

  Information: Övergripande bild av Region Örebro läns budget och ekonomi, uppdrag 17

 • § 60

  Information: Uppdraget om äldre i vårdkedjan, uppdrag 6

 • § 61

  Information: Pilotprojekt rehabilitering, fysioterapeuter

 • § 62

  Information: Medarbetarenkät Område nära vård

 • § 63

  Beredning: Återrapportering av uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden

 • § 64

  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt

 • § 65

  Information: Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2023

 • Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för beredning för närsjukvård 2023.

 • § 67

  Svar på anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.