Hoppa över navigering
 • 08:45-09.00   Kaffe/te och smörgås
  09.00-09.10   Upprop, protokollsjustering, anmälan om frågor
  09.10-09.15   Beslut: Anmälnings- och meddelandeärenden
  09.15-10.15   Information: Aktuellt från verksamheten inkl covid, vaccinationer - Lena Adolfsson, Katrin Eriksson, Martin Widlund, Jan Sundelius, Erik Fredholm
  10.15-10.30   Information: Ekonomi - Heléne Fredriksson
  10.30-10.50   Information: TABB, Tillsammans för barns bästa Märtha Lundkvist, Daniel Berglund och Sara Maxe
  10.50-11.05   Paus 
  11.05-11.15   Information: SMO - Eva Enelo Åkesson
  11.15-11.25   Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt - Eva Åkesson Enelo
  11.25-11.50   Information: Arbete för minskad klimatpåverkan - Susanne Keiter
  11.50-12.00   Svar på motion - Rätt till fast läkarkontakt ska tydliggöras
  12.00-12.40   Information: Pågående arbete, fast läkarkontakt - Katrin Eriksson, Ulrika Jonsson, Jan Arvidsson
  12.40-12.45  Avslutning

   

   

   

   

 •   2

  Protokollsjustering

 • Fråga från sammanträde 2022-05-11:

  Ingvar Ernstson (C) frågar hur personalen har tagits hand om med anledning av den speciella och ansträngda arbetssituationen under covid.

 • Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, slutrapport medborgardialog om delaktighet i vården inklusive slutrapport, dnr 22RS9504-2 och 22RS9504-3 

  2. Beslut om samordning av verksamheterna Freja vårdcentral (Frövi och Fellingsbro) och Lindesbergs vårdcentral, dnr 22RS4451-2

  3. Beslut om samlokalisering av verksamheterna Fylstamottagningen och Kungsvägsmottagningen i Kumla, dnr 22RS3764-2  

  4. Mödrahälsovårdens statistikrapport 2021.

 •   5

  Information: Aktuellt från verksamheten

 •   6

  Information: Ekonomi

 •   7

  Information: Tillsammans för alla barns bästa, TABB

 •   8

  Information: Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO

 •   9

  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt

 •   10

  Information: Arbete för minskad klimatpåverkan

 • Wilhelm Sundman, Anna Ågerfalk och Birgitta Malmberg (L) föreslår i en motion att invånarnas rätt att lista sig hos en fast läkare i primärvården ska stärkas. För att nå dit vill motionärerna att det ska bli obligatoriskt för vårdcentraler att registrera fast läkarkontakt samt att möjligheten ska införas att välja sin fasta läkarkontakt via 1177.

  Region Örebro län arbetar med att utveckla och förbättra tillgängligheten till fast läkarkontakt som fast vårdkontakt, samtidigt som den rådande bristen på allmänläkare innebär att sjukvården behöver räcka till för de patienter som behöver kontinuiteten allra mest.

  Bilagor

 •   12

  Information: Pågående arbete, fast läkarkontakt

 •   13

  Svar på anmälda frågor

 •   14

  Bifogas kallelsen: Aktivitetsplan 2022

 •   15

  Presentationer från sammanträdet

 • § 41

  Protokollsjustering

 • Fråga från sammanträde 2022-05-11:

  Ingvar Ernstson (C) frågar hur personalen har tagits hand om med anledning av den speciella och ansträngda arbetssituationen under covid.

 • Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, slutrapport medborgardialog om delaktighet i vården inklusive slutrapport, dnr 22RS9504-2 och 22RS9504-3 

  2. Beslut om samordning av verksamheterna Freja vårdcentral (Frövi och Fellingsbro) och Lindesbergs vårdcentral, dnr 22RS4451-2

  3. Beslut om samlokalisering av verksamheterna Fylstamottagningen och Kungsvägsmottagningen i Kumla, dnr 22RS3764-2  

  4. Mödrahälsovårdens statistikrapport 2021.

 • Erik Fredlund informerar om vaccinationer, vilka rekommendationer som gäller just nu när det gäller riskgrupper, ålder, tidsintervaller mellan doser samt i vilka lokaler vaccinationerna ges. 

  Martin Widlund informerar om hur sommaren varit inom sjukhusverksamheten, bland annat när det gäller belastning, beläggning, besök på akutmottagningarna och sjukfrånvaro.   

  Katrin Eriksson informerar om sommaren inom primärvården. Sjukfrånvaron har varit hög på grund av covidsmitta. Den digitala mottagningen utökas med fler yrkesgrupper, exempelvis psykolog. 

  Jan Sundelius informerar om telefontillgänglighet och förstärkt vårdgaranti, både samlad primärvård, men också per område och vårdcentral. 

   

   

   

 • Heléne Fredriksson informerar om resultat per augusti månad, resultatutvecklingen, budgetavvikelser och prognos för helåret. Vidare redovisas telefontillgänglighet, lönekostnader, kostnader för hyrläkare samt hur den ekonomiska handlingsplanen följs upp.

 • Märtha Lundkvist, Sara Maxe och Daniel Berglund informerar om projektet Tillsammans för alla barns bästa (TABB), vad som pågår och vad som kommer att ske framöver. Deltagande kommuner är Örebro, Karlskoga, Askersund och Degerfors.

 • Eva Åkesson Enelo informerar om hur arbetet går när det gäller Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO. Karin Rudling som tidigare arbetat som rehabiliteringsläkare är involverad i arbetet.

   

   

 • § 48

  Information: Nationellt, sjukvårdsregionalt, lokalt

 • Susanne Keiter informerar om Region Örebro läns arbete för minskad klimatpåverkan, utmaningar och möjligheter, strategier samt visar på goda exempel inom hälso- och sjukvården. 

 • Wilhelm Sundman, Anna Ågerfalk och Birgitta Malmberg (L) föreslår i en motion att invånarnas rätt att lista sig hos en fast läkare i primärvården ska stärkas. För att nå dit vill motionärerna att det ska bli obligatoriskt för vårdcentraler att registrera fast läkarkontakt samt att möjligheten ska införas att välja sin fasta läkarkontakt via 1177.

  Region Örebro län arbetar med att utveckla och förbättra tillgängligheten till fast läkarkontakt som fast vårdkontakt, samtidigt som den rådande bristen på allmänläkare innebär att sjukvården behöver räcka till för de patienter som behöver kontinuiteten allra mest.

 • Jan Arvidsson, Ulrika Jonsson och Katrin Eriksson informerar om det arbete som pågår när det gäller fast läkarkontakt och hur Region Örebro län kan bli hyrläkaroberoende. 

   

 • Martin Widlund svarar på Ingvars Ernstsons fråga om hur den personal som flyttades och arbetade på annat ställe under pandemin har tagits om hand. Grunden är att det gjordes vissa insatser succesivt inom verksamheter man kom till, men även när man kom tillbaka till sin ordinarie arbetsplats. Regionhälsan har funnits närvarande och samtal har kunnat getts för dem som behövt det. Återkopplingar har skett med facken.  

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.