Hoppa över navigering

Möte 2023-08-29

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
14:00 - 16:15 Konferensrum Eken, Eklundavägen 1
 • § 15

  Protokolljustering

 • § 16

  Information: Periodrapport maj

 • Meddelandeärenden:
  1. Periodrapport för maj

  Anmälningsärenden:
  23RS120-4, Reviderad attestliggare 2023

 • Delårsrapporten är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med budget för 2023. Verksamhetsplanen innehåller de mål och strategier som nämnden tilldelats av regionfullmäktige samt nämndens egna mål, aktiviteter och internkontrollplan. Uppföljningen som sker vid delårsrapportering gäller perioden januari-juli.

  I delårsrapporten rapporteras redovisning av ekonomiskt utfall med prognos och personalekonomi.

  Delårsrapporten redogör även för redovisning av väsentliga händelser, periodens produktions- och nyckeltal samt resultat för inriktningsmål. Inriktningsmålen med indikatorer ansvarar nämnden för enligt det åtagande som finns beskrivet i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2023.

  Delårsrapporten innehåller även en redovisning av den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice internkontrollplan.

 • Upphandling avser ramavtal för konsulttjänster i det psykosociala fältet inom företagshälsovård till Regionhälsan, som är ett område inom förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling i Region Örebro län. Regionhälsan har uppdraget att bedriva företagshälsovård för Region Örebro län samt de kommuner i länet som är anslutna till gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Regionhälsans uppdrag kräver fortlöpande stöd för att kunna säkerställa leverans av verksamhetens tjänster utifrån efterfrågan.

 • § 20

  Information: filmvisning

 • § 21

  Information: Regionhälsans och primärvårdens respektive uppdrag

 • § 22

  Information: Aktuellt i förvaltningen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.