Hoppa över navigering

Möte 2024-02-06

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
 • § 1

  Upprop och inledning

 • § 2

  Protokolljustering

 • Verksamhetsberättelsen utgår från gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice verksamhetsplan med budget 2023.

  Verksamhetsplanen innehåller de mål och strategier som nämnden tilldelats av regionfullmäktige samt nämndens egna mål, aktiviteter och internkontrollplan. Måluppfyllnaden har tidigare följts upp i delårsrapport.

 • Av 10 § i Attestreglemente för Region Örebro län (18RS3779) ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare.

  Attestförteckningen redovisar attesträtt per person och ansvarsenhet och nivå av attesträtt med högsta belopp som personen kan attestera. Löpande förändringar beslutas av förvaltningschef på delegation.

  Attestliggaren består också av signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag.

 • 1. 23RS11838, Avtal mellan Region Örebro län och Laxåhem avseende företagshälsa
  2. 23RS12282, Avtal mellan Region Örebro län och Örebro läns flygplats AB avseende företagshälsa
  3. 23RS12356, Avtal mellan Region Örebro län och Länsteatern i Örebro AB avseende företagshälsa
  4. 23RS10892, Avtal mellan Region Örebro län och Stiftelsen Activa avseende företagshälsa
  5. 23RS11044, Avtal mellan Region Örebro län och Samordningsförbundet Sydnärke avseende företagshälsa
  6. 24RS49, Avtal mellan Region Örebro län och Preform AB avseende företagshälsa
  7. 23RS12691, Avtal mellan Region Örebro län och Länsmusiken i Örebro län AB avseende företagshälsa
  8. 23RS10853, Avtal mellan Region Örebro län och Länsgården fastigheter AB avseende företagshälsa
  9. 23RS10854, Avtal mellan Region Örebro län och Hällefors folkhögskola avseende företagshälsa
  10. 23RS13044, Avtal mellan Region Örebro län och ESAB AB avseende företagshälsa
  11. Bilaga 1 - allmänna villkor
  12. Bilaga 2 - prislista

  Meddelandeärenden:
  1. Periodrapport till och med oktober 2023 för Företagshälsa och tolkförmedling
  2. Periodrapport till och med november 2023 för Företagshälsa och tolkförmedling

 • § 6

  Information: Aktuellt nu

 • § 7

  Information: Framgångsrika exempel på förebyggande företagshälsovård

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.