Hoppa över navigering

Möte 2023-11-30

Regionstyrelsens personalutskott
 • § 45

  Protokollsjustering

 • § 46

  Anmälan av frågor

 • Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

  Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2023-2026 anställs följande:

  För Vänsterpartiet Stefan Nilsson (V) samt Rolf Östman (V) från och med
  2023-11-13 och till dess ordinarie befattningshavare återgår i tjänst.

 • Anmälningsärenden:

  1. Ordföranden i regionstyrelsens personalutskott har beslutat om regionstyrelsens personalutskotts sammanträdesdatum för 2024, 23RS7141.

  Meddelandeärenden:

  1. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende, medicinavdelning 1 och 2 Karlskoga lasarett, 23RS3777.

  2. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende, psykiatriavdelning 2 Universitetssjukhuset Örebro, 23RS4804.

  3. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende, förlossningsavdelning Universitetssjukhuset Örebro, 23RS4802.

 • § 49

  Information - Omställningsavtal KOM-KR, omställningsfonden

 • § 50

  Information - Omställningsarbete inom Region Örebro län

 • § 51

  Information - Uppföljning och ny definition

 • § 52

  Information - Arbetstider, nuläge/uppföljning

 • § 53

  Information - Avtalsrörelse 2024

 • § 54

  Information - Aktuellt inom arbetsgivarområdet

 • § 55

  Information - Aktuellt inom arbetsmiljöområdet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.