Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Löneöversyn är integrerad i Region Örebro läns verksamhetsplanerings- och budgetprocess. Ramarna för löneöversyn utgörs av ekonomiska förutsättningar, verksamhets- och kompetensförsörjningsanalyser, omvärldsanalyser samt lönekartläggning. Centrala Huvudöverenskommelser med löneavtal ska följas.

  Den 31 mars 2024 löpte fem centrala huvudöverenskommelser (HÖK) med löneavtal ut. Akademikeralliansen har ett tillsvidareavtal men deltog i övergripande villkorsförhandlingar.

  Den 28 mars tecknades nya huvudöverenskommelser med OFRs förbundsområden AKV och Läkare samt med Akademikeralliansen.

  Läkarnas och AKVs löneavtal har bestämmelser om garanterat utfall om 3,3 procent vilket också är det normerandet märket på arbetsmarknaden. Akademikeralliansens löneavtal är fortsatt utan angiven nivå.

  Löneöversynen gäller från 1 april 2024 och genomförs med här angivna förbund enligt tidplan.
  Löneöversyn med Kommunal, Vårdförbundet och Sveriges Lärare kommer att genomföras när nya avtal finns tecknade med respektive förbund.

 •   3

  Information - Konfliktinformation

 •   4

  Information - Övrigt

 • § 20

  Protokollsjustering

 • Löneöversyn är integrerad i Region Örebro läns verksamhetsplanerings- och budgetprocess. Ramarna för löneöversyn utgörs av ekonomiska förutsättningar, verksamhets- och kompetensförsörjningsanalyser, omvärldsanalyser samt lönekartläggning. Centrala Huvudöverenskommelser med löneavtal ska följas.

  Den 31 mars 2024 löpte fem centrala huvudöverenskommelser (HÖK) med löneavtal ut. Akademikeralliansen har ett tillsvidareavtal men deltog i övergripande villkorsförhandlingar.

  Den 28 mars tecknades nya huvudöverenskommelser med OFRs förbundsområden AKV och Läkare samt med Akademikeralliansen.

  Läkarnas och AKVs löneavtal har bestämmelser om garanterat utfall om 3,3 procent vilket också är det normerandet märket på arbetsmarknaden. Akademikeralliansens löneavtal är fortsatt utan angiven nivå.

  Löneöversynen gäller från 1 april 2024 och genomförs med här angivna förbund enligt tidplan.
  Löneöversyn med Kommunal, Vårdförbundet och Sveriges Lärare kommer att genomföras när nya avtal finns tecknade med respektive förbund.

 • § 22

  Information - Konfliktinformation

 • § 23

  Information - Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.