Hoppa över navigering

Möte 2023-12-20

Regionstyrelsens personalutskott
 • § 56

  Protokollsjustering

 • Centrala parter träffade den 30 november 2022 överenskommelse om att göra ändringar i bestämmelserna om dygnsvila i Allmänna bestämmelser efter en anmälan mot Sverige till EU-kommissionen om brott mot arbetstidsdirektivets bestämmelser om dygnsvila. Förutom ändrade bestämmelser om dygnsvila gjordes också ändringar gällande förläggning av arbetstid vid arbete och jour där den nya bestämmelsen anger att den sammanlagda arbetstiden får vara högst 20 timmar.

  Den 5 maj 2023 träffades en tilläggsöverenskommelse mellan centrala parter om möjligheten att ansöka om dispens från 20 timmarsregeln då man konstaterat att det kan komma att finnas behov i vissa fall. Om dispens beviljas kan sammanlagd arbetstid uppgå till högst 24 timmar.
  Beslut om att begära dispens ska fattas av regionstyrelse och dispensansökan bereds av centrala parter och beslut fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd.
  Beviljad dispens gäller i 12 månader.

  Inom Region Örebro län har man i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen konstaterat ett behov av att kunna förlägga sammanlagd jour och arbetstid upp till 24 timmar inom Anivas (Anestesi – Iva) verksamhet på Karlskoga- och Lindesbergs lasarett för specialist- och överläkare som deltar i jourverksamheten.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.