Hoppa över navigering

Möte 2024-02-02

Regionstyrelsens personalutskott
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Anmälan av frågor

 • Dispensansökan avser som tidigare redovisats specialistläkare inom anestesi- och intensivvård som deltar i jourverksamhet vid Lindesbergs- respektive Karlskoga lasarett, och avser dispens för en specialistläkarposition per dygn vid respektive lasarett. De fasta narkosläkarna arbetar i genomsnitt två dygnsjourer per vecka, oftast förlagda med dagarbete i kombination med jour. Om ett av dessa dygnspass är förlagda på en helg, kombineras detta med tre dagspass i veckan. Dygnspassen under helg består endast av jour.

  Enligt Bilaga 3, punkt 4 b Läkares specialbestämmelser till HÖK 20 kan undantag från att arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande göras, om
  det är nödvändigt utifrån verksamhetens behov. Andelen jourtid kan enligt bestämmelsen utökas inom den högsta tillåtna sammanlagda arbetstiden på 20 timmar.

  För att klara verksamheterna och bemanningen behöver förläggningen av enbart jour också omfattas av dispensen som möjliggör förläggning av arbete upp till 24 timmar. 

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Regiondirektören har beslutat om undantag från alkoholpolicy, 24RS218.

  Meddelandeärenden:

  1. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande ortopedavdelning 6, Karlskoga lasarett, 23RS3779.

  2. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande medicinavdelning 1 och 2, Karlskoga lasarett, 23RS3778.

  3. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande förlossningsavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro, 23RS4806.

  4. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande distriktstandkliniken, Karlskoga, 23RS3750.

  5. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande medicinavdelning, Lindesbergs lasarett, 23RS2652.

  6. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande akutmottagningen, Lindesbergs lasarett, 23RS2651.

  7. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Olaus Petri vårdcentral, 23RS10287.

  8. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Kumla vårdcentral, 23RS10285.

  9. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Karla vårdcentral, 23RS10286.

  10. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Nora vårdcentral, 23RS11361.

  11. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Baggängens vårdcentral, 23RS10287.

  Bilagor

 •   5

  Information - Aktuellt inom arbetsgivarområdet

 •   6

  Information - Kompetensförsörjning, rapport kring de åtta strategierna

 •   7

  Information - Aktuellt inom arbetsmiljöområdet

 •   8

  Information - Perioduppföljning inom personalområdet

 •   9

  Information - Lönekartläggning

 •   10

  Information - Löneavtal

 •   11

  Information - Arbetstidsdirektivet

 •   12

  Informationsmaterial

 • § 1

  Protokollsjustering

 • § 2

  Anmälan av frågor

 • Dispensansökan avser som tidigare redovisats specialistläkare inom anestesi- och intensivvård som deltar i jourverksamhet vid Lindesbergs- respektive Karlskoga lasarett, och avser dispens för en specialistläkarposition per dygn vid respektive lasarett. De fasta narkosläkarna arbetar i genomsnitt två dygnsjourer per vecka, oftast förlagda med dagarbete i kombination med jour. Om ett av dessa dygnspass är förlagda på en helg, kombineras detta med tre dagspass i veckan. Dygnspassen under helg består endast av jour.

  Enligt Bilaga 3, punkt 4 b Läkares specialbestämmelser till HÖK 20 kan undantag från att arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande göras, om
  det är nödvändigt utifrån verksamhetens behov. Andelen jourtid kan enligt bestämmelsen utökas inom den högsta tillåtna sammanlagda arbetstiden på 20 timmar.

  För att klara verksamheterna och bemanningen behöver förläggningen av enbart jour också omfattas av dispensen som möjliggör förläggning av arbete upp till 24 timmar. 

 • Anmälningsärenden:

  1. Regiondirektören har beslutat om undantag från alkoholpolicy, 24RS218.

  Meddelandeärenden:

  1. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande ortopedavdelning 6, Karlskoga lasarett, 23RS3779.

  2. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande medicinavdelning 1 och 2, Karlskoga lasarett, 23RS3778.

  3. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande förlossningsavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro, 23RS4806.

  4. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande distriktstandkliniken, Karlskoga, 23RS3750.

  5. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande medicinavdelning, Lindesbergs lasarett, 23RS2652.

  6. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende gällande akutmottagningen, Lindesbergs lasarett, 23RS2651.

  7. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Olaus Petri vårdcentral, 23RS10287.

  8. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Kumla vårdcentral, 23RS10285.

  9. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Karla vårdcentral, 23RS10286.

  10. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Nora vårdcentral, 23RS11361.

  11. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket gällande Baggängens vårdcentral, 23RS10287.

 • § 5

  Information - Aktuellt inom arbetsgivarområdet

 • § 6

  Information - Arbetstidsdirektivet

 • § 7

  Information - Kompetensförsörjning, rapport kring de åtta strategierna

 • § 8

  Information - Aktuellt inom arbetsmiljöområdet

 • § 9

  Information - Perioduppföljning inom personalområdet

 • § 10

  Information - Lönekartläggning

 • § 11

  Information - Löneavtal

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.