Hoppa över navigering

Möte 2023-10-05

Regionstyrelsens personalutskott
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Anmälan av frågor

 • Inför löneöversynen 2023 hade samtliga fackförbund gällande kollektivavtal. Kommunal och Läkarförbundet hade för året bestämmelser om angivna nivåer med direkt koppling till industriavtalets märke som förhandlades fram under våren för att gälla från och med 2023-04-01.

  Löneöversyn genomfördes med samtliga fackförbund utom Kommunal och Läkarförbundet under januari till mars. .Utbetalning av löner för dessa grupper gjordes i april. Löneöversyn med Kommunal genomfördes under maj och nya löner för deras medlemsgrupper gjordes i juni och för Läkarförbundets grupper under juni till september med utbetalning av nya löner i september. Utrymmet för båda förbunden var 4,1 procent i olika konstruktioner i respektive avtal utifrån industrins märke.

  Löneöversynen gäller för april 2023 till och med mars 2024.

  Inför löneöversyn 2023 hade regionfullmäktige fattat beslut om reviderade budgetramar utifrån Sveriges kommuner och regioners löne- och prisindex med 4,3 procent där lönekomponenten skulle vara 3,1 procent. Utifrån det bestämdes att lönekomponenten i löne- och prisindex skulle gälla som riktvärde för Region Örebro läns löneöversyn för 2023 med ett konstaterande att industrins märke skulle kunna komma påverka utfallet i sin helhet.
  Efter genomförd löneöversyn med samtliga fackliga organisationer är utfallet på regionövergripande nivå 3,55 procent.

 • Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

  Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2023-2026 anställs följande:

  För Socialdemokraterna Felix Lundqvist (S) för tiden
  2023-09-18– 2026-12-31.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutar om sina sammanträdesdatum 2024 den 10 oktober. Därefter kan personalutskottet fatta beslut om sina sammanträdesdatum. Då personalutskottets nästa sammanträde inte är förrän den 30 november behöver beslut fattas innan dess. 

 • Meddelandeärenden:

  1. Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket, folktandvården Karlskoga, 23RS3750.

  2. Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket, regionens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 22RS727.

  3. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, förlossningen, Universitetssjukhuset Örebro, 23RS4802.

  4. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, medicinavdelning 83, Universitetssjukhuset Örebro, 23RS4806.

 •   7

  Information - Omställning

 •   8

  Information - Arbetstidsdirektivet, aktuellt läge

 •   9

  Dialog - Riktlinjer arbetsmiljö

 •   10

  Information - Aktuellt inom arbetsmiljöområdet

 •   11

  Information - Aktuellt inom arbetsgivarområdet

 •   12

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 34

  Protokollsjustering

 • § 35

  Anmälan av frågor

 • Inför löneöversynen 2023 hade samtliga fackförbund gällande kollektivavtal. Kommunal och Läkarförbundet hade för året bestämmelser om angivna nivåer med direkt koppling till industriavtalets märke som förhandlades fram under våren för att gälla från och med 2023-04-01.

  Löneöversyn genomfördes med samtliga fackförbund utom Kommunal och Läkarförbundet under januari till mars. Utbetalning av löner för dessa grupper gjordes i april. Löneöversyn med Kommunal genomfördes under maj och nya löner för deras medlemsgrupper gjordes i juni och för Läkarförbundets grupper under juni till september med utbetalning av nya löner i september. Utrymmet för båda förbunden var 4,1 procent i olika konstruktioner i respektive avtal utifrån industrins märke.

  Löneöversynen gäller för april 2023 till och med mars 2024.

  Inför löneöversyn 2023 hade regionfullmäktige fattat beslut om reviderade budgetramar utifrån Sveriges kommuner och regioners löne- och prisindex med 4,3 procent där lönekomponenten skulle vara 3,1 procent. Utifrån det bestämdes att lönekomponenten i löne- och prisindex skulle gälla som riktvärde för Region Örebro läns löneöversyn för 2023 med ett konstaterande att industrins märke skulle kunna komma påverka utfallet i sin helhet.
  Efter genomförd löneöversyn med samtliga fackliga organisationer är utfallet på regionövergripande nivå 3,55 procent.

 • Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.

  Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2023-2026 anställs följande:

  För Socialdemokraterna Felix Lundqvist (S) för tiden
  2023-09-18– 2026-12-31.

 • Regionfullmäktige beslutar om sina sammanträdesdatum 2024 den 10 oktober. Därefter kan personalutskottet fatta beslut om sina sammanträdesdatum. Då personalutskottets nästa sammanträde inte är förrän den 30 november behöver beslut fattas innan dess. 

 • Meddelandeärenden:

  1. Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket, folktandvården Karlskoga, 23RS3750.

  2. Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket, regionens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 22RS727.

  3. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, förlossningen, Universitetssjukhuset Örebro, 23RS4802.

  4. Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, medicinavdelning 83, Universitetssjukhuset Örebro, 23RS4806.

 • § 40

  Information - Omställning

 • § 41

  Information - Arbetstidsdirektivet, aktuellt läge

 • § 42

  Dialog - Riktlinjer arbetsmiljö

 • § 43

  Information - Aktuellt inom arbetsmiljöområdet

 • § 44

  Information - Aktuellt inom arbetsgivarområdet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.