Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Anmälda frågor

 • Patientnämnden beslutar om verksamhetsplan med budget 2023 vid sitt
  sammanträde den 9 september. 

 • Chefen för Patientnämndens kansli Marcus Philipson informerar. 

 • Delegationsbeslut redovisas på sammanträdet. 

 • Patientnämndens kansli har sammanställt klagomål på hälso- och sjukvården gällande patientjournal. Klagomålen har inkommit från patienter, eller deras närstående.

 • Efter beslut i verksamhetsplan för 2022 för patientnämnden och Patientnämndens kansli har en årsanalys upprättats. Underlaget i rapporten består av ärenden inkomna mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021. Avgränsningen är klagomålsärenden som rör barn och psykisk ohälsa.

  Utifrån synpunkter och klagomål ska patientnämnderna bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Patientnämnderna ska årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regioner och kommuner på riskområden och hinder för utveckling av vården.

  Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnderna har gemensamt beslutat att analysera klagomålsärenden som rör barn på årsbasis under perioden 2020-2022. Vid patientnämndernas och Inspektionen för vård och omsorgs gemensamma analys av barnärenden från 2020 , utmärkte sig psykiatrisk specialistvård som ett område med särskilt allvarliga klagomål. Vi har därför valt att årets analys ska fokusera på barnärenden som rör psykisk ohälsa hos barn. Denna sammanställning är en del av underlaget till den analys som kommer upprättas av Inspektionen för vård och omsorg.

 • Handläggare Anita Söderlind informerar. 

 •   9

  Presentationer från sammanträdet

 • § 8

  Protokollsjustering

 • § 9

  Anmälda frågor

 • Patientnämnden beslutar om verksamhetsplan med budget 2023 vid sitt
  sammanträde den 9 september. 

 • § 11

  Information - Aktuellt från kansliet

 • Delegationsbeslut redovisas på sammanträdet. 

 • Patientnämndens kansli har sammanställt klagomål på hälso- och sjukvården gällande patientjournal. Klagomålen har inkommit från patienter, eller deras närstående.

 • Efter beslut i verksamhetsplan för 2022 för patientnämnden och Patientnämndens kansli har en årsanalys upprättats. Underlaget i rapporten består av ärenden inkomna mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021. Avgränsningen är klagomålsärenden som rör barn och psykisk ohälsa.

  Utifrån synpunkter och klagomål ska patientnämnderna bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Patientnämnderna ska årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regioner och kommuner på riskområden och hinder för utveckling av vården.

  Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnderna har gemensamt beslutat att analysera klagomålsärenden som rör barn på årsbasis under perioden 2020-2022. Vid patientnämndernas och Inspektionen för vård och omsorgs gemensamma analys av barnärenden från 2020, utmärkte sig psykiatrisk specialistvård som ett område med särskilt allvarliga klagomål. Patientnämndens kansli har därför valt att årets analys ska fokusera på barnärenden som rör psykisk ohälsa hos barn. Denna sammanställning är en del av underlaget till den analys som kommer upprättas av Inspektionen för vård och omsorg.

 • § 15

  Information - Stödpersonsverksamheten

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.