Hoppa över navigering
 • § 21

  Protokollsjustering

 • § 22

  Delegationsbeslut - 2023

 • Patientnämndens kansli hade en informationsinsats den 21 april 2023 för socialcheferna i länets kommuner. Vid det tillfället bestämdes att Patientnämndens kansli skulle ta fram statistik om ärenden som rör kommunerna. Denna statistik har enligt överenskommelse skickats till socialcheferna i länets kommuner.

 • Delårsrapporten är en uppföljning av verksamhetsplan 2023 för patientnämnden och Patientnämndens kansli, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Uppföljning av verksamhetsplan 2023 sker vid delårsrapportering per 31 juli samt på helår med verksamhetsberättelse.

 • § 25

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.