Hoppa över navigering
 • § 23

  Protokollsjustering

 • § 24

  Anmälda frågor

 • Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för patientnämnden 2023.

 • § 26

  Information - Aktuellt från kansliet

 • För aktuell period, 1 januari – 30 juni 2022 inkom totalt 691 klagomålsärenden till patientnämnden. I 436 av dessa har patient eller närstående klagomål avseende undersökning/bedömning, behandling eller delaktighet från både patienter som varit i kontakt med primärvården och för patienter som varit i kontakt med den specialiserade vården.

  Patienter upplever att de inte känner sig tillräckligt undersökta eller rätt bedömda i kontakt med vården. Vidare uttrycker patienter i klagomål till patientnämnden att de önskar annan behandling än vad som erbjuds eller att den behandling som de får inte ger effekt.
  Patienter berättar även att de inte känner sig tillräckligt delaktiga i sin egen vård. Till exempel att de inte känner sig lyssnade till.

 • Delegationsbeslut redovisas på sammanträdet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.