Hoppa över navigering
 • § 1

  Protokollsjustering

 • Uppföljningen i verksamhetsberättelse för patientnämnden och Patientnämndens kansli utgår från verksamhetsplan för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt verksamhetens egna mål.

 • § 3

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Helena Lenke Thalberg och Åsa Morenga informerar om patientnämndens uppdrag med fokus på lagstiftnings och ärendehantering. De går även igenom vad patienterna kan förvänta sig när de klagar och hur klagomålen används för att förbättra vården. 

  Patientnämnden är en obligatorisk verksamhet och den är fristående från hälso- och sjukvården.

  Vidare ges information om att det är ett lagstadgat krav att patientnämnden informerar både vårdpersonal och allmänheten om sin verksamhet.

  Patientnämnden överlämnar klagomål, analyser och rapporter till vårdgivarna för att bidra till att vården blir bättre. 

 • Sofia Wange och Per-Erik Fransson informerar om Patientnämndens stödpersonsverksamhet. De går bland annat igenom vilka som kan få en stödperson och vad en stödperson ska göra och inte göra.

  De beskriver hur det går till när en patient får en stödperson. Hur gamla stödpersonerna är, hur många kvinnor respektive män, hur stödpersoner rekryteras. 

  Information om utbildningar och möten med stödpersoner. 

  Information om arvodering av stödpersonerna.

 • Ingalill Dahlqvist och Per-Erik Fransson informerar om vad det innebär att vara stödperson. 

  Ingalill, som själv är stödperson sedan 20 år berättar om de uppdrag hon har haft. Även Per-Erik berättar om sina erfarenheter, såsom hur man stöttar och vad man kan prata om.

 • § 7

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.