Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av Justerare

 • Uppföljningen i verksamhetsberättelse för patientnämnden och Patientnämndens kansli utgår från verksamhetsplanen för 2021, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt verksamhetens egna mål.

 • En kvantitativ redogörelse av de klagomål och synpunkter som lämnats till patientnämnden år 2021.

 • Information från Patientnämndens kansli inför beslut på kommande nämnd.

 • Klagomål på kommunal hälso- och sjukvård som lämnats till patientnämnden under år 2021 har sammanställts i en rapport.

 • Aktuellt från kansliet 
  Marcus informerar att medarbetarsamtal kommer hållas på kansliet under februari och att planeringen inför sommarsemestern har påbörjats. Utmaningen inför sommaren är att patientnämndens kansli måste hålla öppet under hela sommaren för att ta emot besök och klagomål. 
  Planering pågår för nationell tjänstekonferens, Tillsammans med Västmanland ska Örebro vara värdar. Konferensen har skjutits upp sedan 2020 med anledning av pandemin. 
  Under Marcus föräldraledighet kommer Helena Lenke Thalberg vara tillförordnad kanslichef. 

  Nämndsekreteraren informerar om möjligheten att anmäla in frågor till nämnden.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.