Hoppa över navigering
 • § 15

  Protokollsjustering

 • § 16

  Delegationsbeslut - 2023

 • Patientnämndens kansli har sammanställt klagomål på hälso- och sjukvården som gäller patienter med cancer- tumörsjukdom. Klagomålen har inkommit från patienter, eller deras närstående/ombud

 • Patientnämndens kansli har sammanställt klagomål på hälso- och sjukvården gällande repressalier. Klagomålen har inkommit från patienter, eller deras närstående.

 • René Bangshög, chefläkare från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, responderar på rapporten avseende repressalier. 

 • Helena Lenke Thalberg föredrar:

  Visning av Patientnämndens formulär via 1177.se

  Kommande rapporter från Patientnämndens kansli. I oktober 2023 tar nämnden beslut om rapporter under 2024.

  Ordföranden påminner om att ett budgetbeslut kommer att tas under regionfullmäktiges nästa sammanträde och att det kommer att påverka verksamheterna på olika sätt. 

  Oskar Schriever-Abeln från kommunikationsstaben fotograferar under tiden för de övriga frågorna.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.