Hoppa över navigering

Möte 2024-03-13

Kollektivtrafiknämnd
 • § 9

  Protokolljustering

 • Länstrafiken har idag en biljettbokning som erbjuder skolverksamheter att kunna köpa biljetter för resor med kollektivtrafiken inom Örebro län i samband med exempelvis natur- och kulturaktiviteter. Biljettpriset är sedan tidigare beslut reducerat. Resorna kan bokas för grupper i förväg av personal inom grundskola, fritidshem, förskola och familjedaghem. Bokning görs via www.lanstrafiken.se där finns också mer information om regler och villkor.
  Biljettnamnet Natur- och Kulturkortet har tagits bort sedan en tid tillbaka men biljettens giltighet och prisstruktur gäller fortfarande. Idag finns biljetten till försäljning under rubriken Gruppresa på lanstrafiken.se

 • En motion har inkommit från Erik Baecklund (M), Cecilia Askeskär Philipsson (M), Thomas Vuolo (M) och Lennart Carlsson (M) om kollektivt resande i samband med evenemang i länet. De föreslår att Kollektivtrafiknämnden ska få i uppdrag att utreda en särskild evenemangsbiljett i kollektivtrafiken. Denna skulle kunna kopplas till specifika evenemang, och gynna såväl näringslivet som kollektivtrafiken.

  I förslaget till svar anförs att det kan finnas situationer där Länstrafiken kan skapa fördelar genom att ingå samarbeten med externa partners. Ett exempel kan vara att ge resenärer möjlighet att enkelt resa kollektivt till evenemang inom besöksnäring, fritid och sport. I dagens biljettsystem som Länstrafiken nu förfogar över finns det dessvärre inget tekniskt stöd för att koppla biljetter till olika typer av evenemang. En sådan funktion kommer dock att finnas i det nya biljettsystemet som lanseras i samband med nya appen, som är planerad att lanseras efter sommaren.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende service- och uppdragsresor. Trafiksäker resa, bemötande, stöd och service ska vara ledord i uppdraget.

  Transporter som omfattas av denna upphandling avser resor för skolelever eller personer som har särskilda behov exempelvis personer med funktionsnedsättning, person med rätt till färdtjänst samt personer som har rätt till sjukresor. Det är därför en förutsättning att det anlitade Trafikföretaget och
  dess anställda har kunskaper om de behov som olika åldersgrupper och olika typer av funktionshinder har gällande såväl fordon, förare och organisation.

  I upphandlingen ingår fordonspaket som innehåller ett visst antal charter och/ eller avropsfordon av typ personbil och eller specialfordon.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderings-modellen lägst pris.

  Avtalstiden är 2025-07-01 – 2030-06-30.

  Avtalsvärdet beräknas uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor.

  Upphandlingsunderlaget har beretts med en referensgrupp som bestått av representanter från Regional utveckling, Trafik & Samhällsplanering

 • § 13

  Information: IT-incident inom färdtjänstadministrationen

 • § 14

  Information: Verksamhetsuppföljning allmän kollektivtrafik

 • § 15

  Information: Trafikförsörjningsprogrammet

 • § 16

  Information: Arbetet med hållplatser, prioriteringar, Bistagatan och Kävesta

 • § 17

  Information: Kontrollverksamheten

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.