Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Rapportörskap i regional tillväxtnämnd

 • Regional tillväxtnämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman i enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till den nämnd som har fattat beslut om delegering.

  Nu redovisas beslut av områdeschef för Näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning.

  Företagsstöd för perioden 2021-11-18 – 2021-12-02, diarienummer NypsID: REGT-109-21 och REGT-131-21.

 •   4

  Information - Lägesbild för ekonomin kopplat till 1:1-anslaget

 •   5

  Information - Förstudie kring regional yrkeshögskolesamverkan

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.