Hoppa över navigering
 • § 1

  Protokollsjustering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • Regional tillväxtnämnds sammanträde den 4 maj behöver flyttas. Förslag på ny sammanträdestid är 10 maj 2023.

 • § 4

  Val av representanter för Forum för hållbar regional utveckling 2022–2030

 • Anmälningsärenden:

  1. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2022-11-01 – 2022-12-31 diarienummer 22RS10174 med flera.

  2. 22RS11751, delegationsbeslut om förvaltningens utvecklingsmedel till förstudien Öppna Mellansverige – Samverkansprojekt inom Östra Mellansverige

  Meddelandeärenden:
  Verksamhetsberättelse 2021 för Offentligägdas folkhögskolors intresseorganisation, OFI

 • § 6

  Utbildning och introduktion

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.