Hoppa över navigering
 • § 63

  Protokollsjustering

 • Förslag redovisas för regional tillväxtnämnds ordinarie sammanträdesdatum för år 2024.

 • Anmälningsärenden:

  1. Beslut av områdeschef näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning – Företagsstöd för perioden 2023-02-17 – 2023-06-07 diarienummer 23RS2470 med flera.

  2. 23RS9559-3, Medfinansiering av RISE – Nulägesanalys för tätorten Frövi i Lindesbergs kommun

  3. 23RS9781, Åtgärder för att minska kostnaderna vid Regional utveckling

  Meddelandeärenden:

  1. Periodrapport Regional tillväxtnämnd augusti 2023

  2. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2023-09-27 §168 Beslut om ändring av stadgar för den ideella föreningen Central Sweden

  3. Nationellt politikerforum september 2023

 • § 66

  Slutrapport av projekten CROSS och CHERRIES

 • § 67

  Periodrapport

 • § 68

  Beredning av regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2024

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.