Hoppa över navigering
 •   2

  Motion till regionfullmäktige från Ola Karlsson (M) om Ge vårdens medarbetare bättre förutsättningar att göra ett bra jobb

 •   3

  Motion till regionfullmäktige från Vänsterpartiet Region Örebro län om Fontänhus

 •   4

  Motion till regionfullmäktige från Vänsterpartiet Region Örebro län om mottagning alternativt ett specialiserat team för våldsutsatta i Örebro län

 •   5

  Motion till regionfullmäktige från Vänsterpartiet Region Örebro län om minskad förskrivning av antidepressiva läkemedel och främjande av andra behandlingsmetoder

 •   6

  Revidering av den regionala kulturplanen inför 2025

 •   7

  Redovisning av regionalt partistöd för år 2023 och utbetalning av partistöd för år 2025

 •   8

  Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år, 2024

 •   9

  Motion till regionfullmäktige från Västerpartiet Region Örebro län om solceller på alla regionens byggnader och skärpta energimål

 •   10

  Motion till regionfullmäktige från Jessica Carlqvist, Katja Ollila, Malin von Wachenfeldt, Rolf Östman, Marie Krantz samt Margareta Carlsson (V) om Ge HBTQia + personer inflytande

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.