Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.

  Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2024 ska skapa förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i slutet av mars. Det utgör en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som det ska informeras om i regionstyrelsen i slutet av mars. Förutsättningarna ska kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i början av maj. Efter politisk beredning under perioden mars till maj ska beredning av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget ske vid regionstyrelsens sammanträde i slutet av maj och beslut ska fattas på regionfullmäktiges sammanträde i juni.

  Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i oktober. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid regionstyrelsens seminarium i november för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

  Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2023. Det avser uppföljning av helår 2022 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2023.

 • SKR har träffat avtal om utbyte av känsliga personuppgiften facklig tillhörighet med OFR Allmän Kommunal Verksamhet, OFR Hälso och sjukvård, OFR Läkare, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd samt Akademikeralliansen. Avtalet gäller från och med 2021-12-01 och tillsvidare.
  Kommunal har valt att tacka nej till avtal.

  Syftet med avtalet är att skapa så kallad rättslig förpliktelse enligt GDPR för att uppfylla parternas skyldigheter enligt övriga avtal mellan parterna.

  Avtalet rör utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet för beräkning av facklig tid enligt avtalet AFF 76 / LAFF 76 och för genomförande av löneöversyn enligt Löneavtal, bilaga 1 HÖK.

 • Lennart Frommegård informerar.

 • Maria Åkesson informerar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.