Hoppa över navigering
 • § 45

  Protokollsjustering

 • Riksdagen har beslutat om en reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Den handlar om nya bestämmelser för planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen. Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar har fått ett tillägg som innebär att fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla regionala bedömningar. Den 1 juli 2023 träder ändringar i skollagen ikraft som tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Ändringarna innebär bland annat krav på kommuner att samverka om planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial utbildning.
  Det införs också en ny princip för dimensionering av utbildningsutbudet där arbetsmarknadens behov ska få större betydelse. Regionerna ska bidra till de regionala planeringsunderlagen som Skolverket ansvarar för att ta fram.

 • Meddelandeärende

  Finansrapport mars 23RS1106.

 • Arbetsutskottets ordförande meddelar att Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma förslag till verksamhetsplan med budget 2024 och planeringsförutsättningar 2025-2026 är klart och kommer att behandlas vid regionstyrelsens nästkommande sammanträde.

 • Elin Jensen (SD) ställer en fråga om varför hyreskostnaden för Vivalla vårdcentral AB är högre än för Region Örebro läns verksamhet i samma fastighet.

  Rickard Simonsson svarar att det beror på olika momsregler för privat och offentlig utförare. Detta påverkar i sin tur avdragsrätten för moms hos hyresvärden beroende på vem som är hyresgäst och därmed hyresgästens hyresnivå. Det utgår en kompensation (6 procent) till privata utförare för högre kostnader som en följd av utebliven avdragsrätt för moms.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.