Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjutering

 • Region Uppsala ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten på ledamöter och ersättare som företräder allmänhetens intresse till verksamhetsregion Uppsala. Innan förslag lämnas ska regionen samråda med Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Gävleborg.

  Respektive region ska lämna förslag på sex personer som är intresserade av uppdrag som ledamot och ersättare i Etikprövningsnämnden. Regionstyrelsens arbetsutskott nominerade ledamöter den 18 april, men har två platser kvar att fylla.

  Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde den 27 mars beslutat att delegera beslut om nomineringar till regionstyrelsens arbetsutskott.

 • Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem.

  David Åkerlund Psykolog och KBT tjänster AB (organisationsnummer 556906-9072) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Verksamhetsansvarig och den som ska utföra psykoterapin inom uppdraget är en och samma person. Leverantören är psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT (Kognitiv beteende terapi). David Åkerlund arbetar idag med individual terapi inom ramen för sin anställning som verksamhetschef och lärare/handledare på psykologmottagningen på Örebro universitet. David har också pararellt ett bolag ( David Åkerlund Psykolog och KBT-tjänster AB) där han träffar patienter. LOV psykoterapin kommer att bedrivas på Gammelbackavägen 1 Karlskoga. Mottagningen kommer att ha flexibla öppetider, men främst kommer mottagningen ha öppet tisdagar, torsdagar och fredagar i ett fönster om 6-8 timmar.

 • Meddelanden:

  Finansrapport juni 2023
  Finansrapport juli 2023

 •   5

  Information - periodrapport juli

 •   6

  Information - översyn krav- och kvalitetsbok Hälsoval

 • § 50

  Protokollsjutering

 • Region Uppsala ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten på ledamöter och ersättare som företräder allmänhetens intresse till verksamhetsregion Uppsala. Innan förslag lämnas ska regionen samråda med Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Gävleborg.

  Respektive region ska lämna förslag på sex personer som är intresserade av uppdrag som ledamot och ersättare i Etikprövningsnämnden. Regionstyrelsens arbetsutskott nominerade ledamöter den 18 april, men har två platser kvar att fylla.

  Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde den 27 mars beslutat att delegera beslut om nomineringar till regionstyrelsens arbetsutskott.

 • Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem.

  David Åkerlund Psykolog och KBT tjänster AB (organisationsnummer 556906-9072) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Verksamhetsansvarig och den som ska utföra psykoterapin inom uppdraget är en och samma person. Leverantören är psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT (Kognitiv beteendeterapi). David Åkerlund arbetar idag med individual terapi inom ramen för sin anställning som verksamhetschef och lärare/handledare på psykologmottagningen på Örebro universitet. David har också pararellt ett bolag ( David Åkerlund Psykolog och KBT-tjänster AB) där han träffar patienter. LOV psykoterapin kommer att bedrivas på Gammelbackavägen 1 i Karlskoga. Mottagningen kommer att ha flexibla öppettider, men främst kommer mottagningen ha öppet tisdagar, torsdagar och fredagar i ett fönster om 6-8 timmar.

 • Meddelanden:

  Finansrapport juni 2023
  Finansrapport juli 2023

 • § 54

  Information - periodrapport juli

 • § 55

  Information - översyn krav- och kvalitetsbok Hälsoval

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.