Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Förslag tidsplan verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024.

  Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2025 ska skapa förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i slutet av mars. Det utgör en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som det ska informeras om i regionstyrelsen i slutet av mars. Förutsättningarna ska kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i början av maj. Efter politisk beredning under perioden mars till juni ska beredning av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget ske vid regionstyrelsens sammanträde i början av juni och beslut ska fattas på regionfullmäktiges sammanträde i juni.

  Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i november. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid seminarium i oktober och november för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

  Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2024. Det avser uppföljning av helår 2023 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2024.

  Bilagor

 • Meddelanden:

  Finansrapport november 2023 23RS1106.

 •   4

  Information - periodrapport december

 •   5

  Presentationer från sammanträdet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.