Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Meddelandeärenden:

  Protokollsutdrag regionstyrelsen §8, tidplan för verksamhetsplan med budget 2024

  Bilagor

 • Region Örebro läns avtal med leverantör för medicinska gaser löpte ut den 2022-05-31 och en ny upphandling har med anledning av det genomförts. Upphandlingen omfattar alla medicinska gaser inom Region Örebro län. Verksamheterna som använder medicinska gaser finns på Region Örebro läns sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker samt Örebro universitets verksamhet vid Universitetssjukhuset i Örebro.

  Med medicinska gaser avses oxygen, lustgas, andningsluft men även flytande kväve och andra specifika gaser för den laboratorieverksamhet som bedrivs på Region Örebro läns sjukhus. I upphandlingen ingår även lagringstankar för oxygen och de gasflaskor som används som reservförsörjning samt gasflaskor på avdelningar, vårdcentraler, kliniker och i ambulanser.

  Inköpsvolymen uppgår till cirka sju (7) miljoner kronor per år.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande och tilldelningsgrunden är lägst pris.

  Avtalstiden uppgår till fyra (4) år med möjlighet till förlängning om sammanlagt (4) år.

 •   4

  Information: Upphandling avfallshantering

 •   5

  Information: Processer inom område fastigheter

 •   6

  Information: Hållbarhetsprocessen

 •   7

  Information: Investeringar 2024

 •   8

  Presentationer

 • § 12

  Protokollsjustering

 • Meddelandeärenden:

  Protokollsutdrag regionstyrelsen §8, tidplan för verksamhetsplan med budget 2024

 • Region Örebro läns avtal med leverantör för medicinska gaser löpte ut den 2022-05-31 och en ny upphandling har med anledning av det genomförts. Upphandlingen omfattar alla medicinska gaser inom Region Örebro län. Verksamheterna som använder medicinska gaser finns på Region Örebro läns sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker samt Örebro universitets verksamhet vid Universitetssjukhuset i Örebro.

  Med medicinska gaser avses oxygen, lustgas, andningsluft men även flytande kväve och andra specifika gaser för den laboratorieverksamhet som bedrivs på Region Örebro läns sjukhus. I upphandlingen ingår även lagringstankar för oxygen och de gasflaskor som används som reservförsörjning samt gasflaskor på avdelningar, vårdcentraler, kliniker och i ambulanser.

  Inköpsvolymen uppgår till cirka sju (7) miljoner kronor per år.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande och tilldelningsgrunden är lägst pris.

  Avtalstiden uppgår till fyra (4) år med möjlighet till förlängning om sammanlagt (4) år.

 • § 15

  Upphandling avfallshantering

 • § 16

  Processer inom område fastigheter

 • § 17

  Hållbarhetsprocessen

 • § 18

  Investeringar 2024

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.