Hoppa över navigering
 • § 9

  Protokollsjustering

 • Servicenämndens verksamhetsberättelse är uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget för 2021, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Redovisning och uppföljning sker också av nämndens uppdrag och internkontrollplan samt ISK-bedömning.

  Uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget 2021 sker vid delårsrapportering per 31 juli och på helår med verksamhetsberättelse.

 • Anmälningsärenden:
  21RS11991-1, Avtal mellan Region Örebro län och Västerås Brandservice AB avseende brandskyddsmaterial
  21RS9158-3, Upphandling av systemutvecklare, BI-utvecklare
  21RS12660, Avskrivning hyresfordran avseende externa hyresgäster, privatpersoner

 • § 12

  Information om upphandlingsverksamheten

 • § 13

  Information från IT-chefen

 • § 14

  Information från förvaltningschefen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.