Hoppa över navigering
 • § 46

  Protokollsjustering

 • Bostadsrättsföreningen Slussparken äger fastigheten Slussen 1 vid Campus Universitetssjukhuset som inte kan exploateras ytterligare med nuvarande detaljplan. Vid förvärv av en del av Slussen 1 får Region Örebro län tillgång till mark som kan användas för kommande expansion av exempelvis Örebro universitets hälsovetenskapliga utbildningar.

 • E.ON Energi Infrastruktur AB, nedan kallat E.ON.

  Regionen föreslås ingå samarbetsavtal med E.ON.
  Samarbetsavtalet ger möjlighet till driftsintäkter och därmed delfinansiering av en ny produktionsanläggning för kyla som nu planeras och projekteras i redundant syfte vid Universitetssjukhuset i Örebro. Produktionsanläggningen kommer då vara en av två permanenta produktionsanläggningar för kyla till fjärrkylanätet i Örebro tätort samt säkerställa full redundans av kyla för Universitetssjukhusets behov.

 • Nuvarande avtal med externa städleverantörer upphör 2023-09-01 och en ny upphandling av städ och servicetjänster behövs där Regionservice städavdelning inte utför uppdrag.
  Idag finns två olika externa städleverantörer avtalade, en i centrala Örebro (Förenade Service) och en vid de mindre orterna i länet (ISS).

  Beräknad avtalstid 2023-09-04—2025-08-31 samt option om ytterligare två (2) är fördelat på ett (1) + ett (1) år

 • Region Örebro län har idag avtal för inköp av färskt bröd. Avtal med nuvarande leverantör löper ut den 2023-09-30 och därför behöver ny leverantör upphandlas.

  Beräknad avtalsstart är 2023-10-01 och avtalstid 2023-10-01 -2025-09-30 samt option om ytterligare två (2) år fördelat på ett (1) + ett (1) år.

 • Region Örebro län har idag avtal för inköp av djupfrysta varor. Avtal med nuvarande leverantör löper ut den 30 september 2023 och därför behöver ny leverantör upphandlas.

  Beräknad avtalsstart är 2023-10-01 och avtalstid 2023-10-01 -2025-09-30 samt option om ytterligare två (2) år fördelat på ett (1) + ett (1) år.

 • Servicenämnden initierade den 2021-09-06 en upphandling av miljöfordon för personbefordran. Föregående avtal löpte ut den 2022-01-31. I närtid till att avtalet löpte ut beställde Region Örebro län ett flertal bilar för att täcka behoven fram tills ett nytt avtal hade tecknats. Situationen på marknaden har sedan dess förändrats och leveranstider på miljöfordon blir allt längre.

  Sedan servicenämnden initierade upphandling av miljöfordon för personbefordran har en upphandling genomförts. Upphandlingen inleddes i början av året och sista dag att lämna anbud var den 2022-06-08. Upphandlingsprocessen fortsätter nu med anbudsutvärdering.

  För att säkra fordonsförsörjningen behöver tilldelningsbeslut i upphandlingen tecknas så snart utvärderingen är klar. Resultatet av utvärderingen av upphandlingen faller utanför nämndens ordinarie sammanträdesdatum därför finns det ett behov av att delegera tilldelningsbeslutet av miljöfordon för personbefordran till upphandlingschef eller dennes ersättare.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende livsmedel - frukt,
  grönt och rotfrukter.

  Region Örebro läns mål med upphandlingen är att upphandla ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sortiment där varornas kvalité har stor betydelse. Region Örebro län vill i så stor utsträckning som möjligt handla ekologiska varor och/eller varor med etisk märkning.

  Utgångspunkten är att livsmedel som upphandlas ska vara klimatsmart producerade, gynna den biologiska mångfalden, vara odlade utan bekämpningsmedel och handelsgödsel samt producerade utifrån goda arbetsvillkor. I upphandlingen av frukt, grönt och rotfrukter har särskilt fokus funnits på att öka andelen ekologiska livsmedel, samt livsmedel med etisk märkning på varor där detta är möjligt för att på så sätt kunna uppfylla programmet för hållbar utveckling 2021-2025 som är ett svar på hur Region Örebro län tar sig an Agenda 2030.

  Tjänsten med tillhörande varor omfattar frukt, grönt och rotfrukter till Region
  Örebro län med tillhörande kostavdelningar samt folkhögskolorna Kävesta och
  Fellingsbro.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med
  utvärderingsmodellen lägst pris.

  Avtalet gäller perioden 2022-09-01 – 2024-08-31 med option för Region Örebro län om förlängning med sammanlagt 24 månader, dock med maximalt tolv (12) månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden inkl. optioner beräknas uppgå till cirka 16,5 miljoner kronor.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av mejeriprodukter till Region Örebro län.

  Region Örebro läns mål med upphandlingen är att upphandla ett ekonomiskt och hållbart sortiment där kvalitet har stor betydelse. Regionen vill i så stor utsträckning som möjligt handla ekologiska varor, även vad gäller laktosfria produkter.

  Utgångspunkten är att livsmedel som upphandlas ska vara klimatsmart producerade, gynna den biologiska mångfalden, vara odlade utan bekämpningsmedel och handelsgödsel samt producerade utifrån goda arbetsvillkor. I upphandlingen av mejeriprodukter har särskilt fokus funnits på att öka andelen ekologiska livsmedel på varor där detta är möjligt för att på så sätt kunna uppfylla programmet för hållbar utveckling 2021-2025 som är ett svar på hur Region Örebro län tar sig an Agenda 2030.

  Tjänsten med tillhörande varor omfattar mejeriprodukter till Region Örebro län med tillhörande kostavdelningar samt folkhögskolorna Kävesta och Fellingsbro.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med
  utvärderingsmodellen lägst pris.

  Avtalet gäller 2022-09-01 - 2024-08-31 med option för Region Örebro län om förlängning med 24 månader dock med maximalt 12 (tolv) månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden inklusive optioner beräknas uppgå till cirka 17,5 miljoner kronor.

 • 22RS3141, Avtal mellan Region Örebro län och Byggnor Närke AB avs byggentreprenad aula, Fellingsbro Folkhögskola
  22RS1015, Upphandling av schemaläggningssystem för personal
  22RS2234, Initiering upphandling av korttidshyra av fordon
  22RS2446, Initiering av upphandling bryggerivaror
  22RS3658-1-18, Ramavtal för konsulttjänster inom fastighet
  22RS189-4, IT-investeringar

  Meddelandeärenden:
  Ekonomirapport för Regionservice februari, mars och april 2022

 • § 56

  Beredning verksamhetsplan med budget och uppföljning för 2023, Servicenämnden

 • § 57

  Uppdrag genomlysning av kostverksamheten inom Region Örebro län

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.