Hoppa över navigering
 • § 82

  Protokollsjustering

 • På Universitetssjukhuset i Örebro erbjuds länsinvånarna psykiatrisk behandling i form av öppenvård och heldygnsvård. I L-huset finns avdelning 3 som har totalt 10 fastställda vårdplatser varav fem är allmänpsykiatriska och fem är så kallade akuta vårdplatser. Heldygnsvården erbjuder vård och behandling för en målgrupp av patienter med hög samsjuklighet och komplex livssituation och tar emot patienter från Örebro kommuns socialpsykiatri, område nära vård samt från kriminalvårdsanstalten Kumla och Hinseberg. Idag är avdelningen stängd och omfattande åtgärder krävs för att kunna återöppnas, bland annat installation av sprinkler och säkerhetsåtgärder samt att det i patientrum och gemensamma genomförs arbete med att förbättras akustik och vårdmiljö.

  Projektet stämmer väl överens med område psykiatris verksamhetsplan 2022 där fokus bland annat ligger på:
  1) Säker vård (säkra och ändamålsenliga lokaler)
  2) Nära och tillgänglig vård (öka antalet öppna vårdplatser) samt
  3) Attraktiv arbetsgivare (ha en attraktiv och säker arbetsmiljö inom psykiatrin inklusive gott systematiskt arbetsmiljöarbete).
  I alla dessa fokusområden är lokalfrågan är högst aktuell.

  Under 2018-2019 gjordes en liknande ombyggnation för avdelning 5. L-huset på Universitetssjukhuset Örebro är en av de äldsta byggnaderna på området. Detta medför svårigheter i att skapa moderna vårdlokaler, men med denna ombyggnation nås kraven på en modern vård för länsinvånarna. Byggnationen sker i två steg genom att färdigställa en halva i taget på avdelningen, vilket medför att man relativt fort kan ta emot vårdkrävande patienter.

  Syftet med projektet är att återöppna avdelning 3 till en moderniserad avdelning som kan erbjuda länsinvånarna adekvat och professionell psykiatrisk omvårdnad och genom detta avlasta trycket på vårdplatser både inom den psykiatriska vården som i den somatiska vården.

 • Region Örebro län har en extern leverantör för service av hissar. Nuvarande avtal löper ut 2022-12-31 och en ny upphandling måste därför genomföras.

  Upphandlingen avser ett fullserviceavtal där antagen leverantör tar ansvar för service, resor, traktamente, reparationer, felavhjälpning och utbyte av delar. Vidare ingår att biträda vid årlig hissbesiktning, jourtjänst, rapportering av felstatistik med mera. Avtalet gäller Region Örebro läns samtliga hissar över hela länet.

  Beräknad avtalstid uppgår till totalt fyra (4) år fördelat enligt följande 2+1+1.
  Avtalsvärdet uppgår till 11 200 000 kronor fördelat på 2 800 000 kronor per år varav 2 000 000 kronor avser interna tjänster och besiktningar fördelat på 500 000 kronor per år.

 • Meddelandeärenden:
  22RS189-9, Servicenämnden Periodrapport ekonomi september 2022

 • § 86

  Information från upphandlingsavdelningen

 • § 87

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.