Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Regionfullmäktige i Region Örebro län har beslutat om program för hållbar utveckling 2021 – 2025. Som en följd av programmets övergripande mål, ansvarsfull resursanvändning, har en riktlinje utarbetats som syftar till att nå en energieffektiv fastighetsdrift.

  Riktlinjens syfte är att år 2025 är Region Örebro läns totala energianvändning avseende el, kyla och värme, effektiviserad med åtta procent per kvadratmeter där basåret utgörs av år 2021.

  Riktlinjen anger spann för inomhustemperatur vid uppvärmningssäsong och kylsäsong.

  Bilagor

 • Upphandlingen avser elmäklartjänster för portföljförvaltning enligt den beslutade portföljförvaltningspolicyn. Omfattningen av upphandlingen avser Region Örebro län, Länsgården samt Svealandstrafiken som gör en gemensam upphandling av elmäklartjänster för upphandling av el till en total volym på 64 GWh per år. Tjänsten avser finansiell handel och fysisk handel. Upphandlingen avser el från förnybara energikällor definierat i direktiv 2009/28EG artikel 2 (bra miljöval som särredovisas till oss).

  Upphandlingen avser ett fullserviceavtal där upphandling av vår gemensamma förbrukning görs i enlighet med vår elhandelspolicy. Vidare ingår
  fakturahantering och sammanställning. Elmäklartjänsten innebär också att delge prognoser och framtida scenarier för att Region Örebro län ska få underlag till strategiska beslut gällande elförbrukningar och investeringar i projekt som minskar vår förbrukning av el.

  Beräknad avtalstid uppgår till totalt fyra (4) år fördelat enligt följande två (2)+ett (1)+ett (1). Avtalsvärdet uppgår till cirka 358 miljoner kronor fördelat på 89 miljoner kronor per år.

  Bilagor

 • Biobanken ligger i Campus (X-huset) i kulvertplanen. I Biobanken finns 51 frysar placerade för förvaring av prov insamlade för vård, diagnostik och behandling samt forskning. Det förvaras över 3,5 miljoner biobanksprov i frysarna och dessa är oersättliga. Eventuell förlust av prov kan påverka patienters framtida vård och behandling.

  Under år 2021 drabbades Campus av en stor vattenläcka i kulvertplanet. Efter detta initierades ett arbete med en riskanalys av Biobanken som pågick under åren 2021-2022. Analysen identifierade ett tiotal punkter som bedömdes behöva åtgärdas.

  För att möta upp krav i Biobankslagen (2023:38) kring säker förvaring av biobanksprov måste de identifierade bristerna åtgärdas.

  I fastighetsinvesteringsprojektet: V-hus ombyggnation för DOA-verksamhet (dysmeli- och armprotes) var den uppskattade kostnaden för genomförande 9,4 miljoner kronor och utfallet blev 7,1 miljoner kronor. Detta möjliggör att de kvarvarande budgetmedlen om 2,3 miljoner kronor kan användas till att genomföra de nödvändiga säkerhetsanpassningarna på Biobanken.

  Bilagor

 • Servicenämnden beslutar årligen om parkeringsavgifter.

  Regionfullmäktige beslutade den 2023-06-21, att respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på tio procent för 2024. Beslutet är en del i regionfullmäktiges fastställande av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025 – 2026.
  Alla externa avgifter ska således höjas med tio procent inklusive avgifter för parkeringsavgifter. Då de interna avgifterna för verksamhetsbilar och jourtillstånd baseras på de externa avgifterna kommer även dessa att höjas med tio procent.

  Under år 2024 föreslås fortsatt samma parkeringstaxa för parkeringshuset vid Universitetssjukhuset i Örebro som för markparkeringarna.

  Bilagor

 • Servicenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 september 2022 att införa fri parkering för besökare och anställda vid Karlskoga lasarett med reservation att ändra tillbaka till betalparkering om beslutet inte var tillfredställande i praktiken.

  Efter drygt fyra månader efter införandet av fria tillstånd kunde man se att personalen hade svårt att hitta plats på personalparkeringen. Regionservice område Fastigheter har utökat antal platser maximalt, trots detta räcker platserna ofta inte till. Det är nu även förbud att parkera på närliggande kommunala gator vilket gör det än svårare för personal att hitta parkeringsplats i nära anslutning till sin arbetsplats.

  Liknande problem uppkom under pandemin då fria tillstånd infördes för personal men problemen försvann när avgift återinfördes.

  De nya föreslagna parkeringsavgifterna vid Karlskoga lasarett baseras på regionfullmäktiges beslut den 21 juni 2023 att respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på tio procent för 2024.

  Bilagor

 • Inom Region Örebro län ansvarar område Försörjning för lunchrestauranger på de tre sjukhusen. Verksamheten inriktar sig på att sälja luncher och lättare måltider till medarbetare och besökare på sjukhusen. De luncher som lagas tillhandahålls även vid andra arbetsplatser inom Region Örebro län, då som färdigförpackade matlådor.

  Under år 2022 såldes cirka 141 000 måltider vid de tre lunchrestaurangerna.

  Regionfullmäktige beslutade den 2023-06-21 att respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på tio procent för 2024. Beslutet är en del i regionfullmäktiges fastställande av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025 – 2026.

  Prishöjning om tio procent omfattar nedan utbud varvid nya priset är följande:

  Dagens lunch 109 kronor
  Soppa med pannkaka 109 kronor
  Lättlunch 84 kronor
  Barnportion 64 kronor
  Lunchlåda varm 86 kronor
  Lunchlåda kall 74 kronor
  Lunchlåda kall med sallad 81 kronor
  Lunchlåda varm med sallad 94 kronor
  Soppa varm take away 58 kronor
  Soppa kall take away 49 kronor
  Salladslåda med dressing 76 kronor
  Bakad potatis med röra 76 kronor
  Kall pannkaka take away 5 st sylt 49 kronor
  Varm pannkaka take away 5 st sylt 58 kronor
  Sallad råkost 350ml 28 kronor
  Sallad råkost 750 ml 54 kronor
  Baguette mini 28 kronor
  Kaffe 26 kronor
  Kaffe med minibaugette 33 kronor

  Bilagor

 • Anmälningsärende:
  1. 23RS10877-1, hyresavtal tillägg ljudisolerande åtgärder
  2. 23RS10991-1, Uppsägning av hyresavtal för parkeringsplatser
  3. 23RS11370-3, Antagen offert, upphandling av tråg och lockmaterial (film) till Regionservice kostavdelning
  4. 23RS2525-6, Delaktiviering investering IT 2023
  5. 22RS12501-1, avtal för upphandling av skanner med underhåll och serviceavtal
  6. 22RS11570-5, Organisationsbeslut regionservice upphörande av kansli
  7. 23RS12047-2, Avtal totalentreprenad modernisering av hissar inom Universitetssjukhuset Örebro
  8. 22RS4620-1, Avtal avseende byggentreprenad Dansens hus Kävesta folkhögskola
  9. 23RS6864-1 - 3, Avtal arkitekt och inredningsarkitekt
  10. 23RS6856-1 - 3, Ramavtal Arkitekter för administrativa lokaler
  11. 23RS4921-1, Avtal avseende totalentreprenör för nybyggnation av fjärrkylcentral USÖ
  12. 23RS12292-1, Avtal med Formpipe avseende teknisk support och service för Platina

  Meddelandeärende:
  Ekonomirapport för Regionservice oktober 2023

  Bilagor

 •   9

  Utredning om måltidsservices verksamhet vid Universitetssjukhuset i Örebro

 •   10

  Område Fastigheters nyckeltal

 •   11

  Pågående och kommande teknikprojekt

 •   12

  Förvaltningschefens information

 •   13

  Presentationer

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.