Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Region Örebro län har genomfört utredning, planering och kalkylering av ombyggnationen och renoveringen av Örebro länsmuseum. För att kunna starta byggnationen av projektet ska projektavtal tecknas med Stiftelsen Örebro läns museum där framtida hyreshöjning regleras för att täcka Region Örebro läns kostnader för hyresgästanpassningen. I projektavtalet framgår även villkoren för ett nytt hyresavtal som tecknas efter färdigställd byggnation. Hyresnivån uppgår preliminärt till 9 miljoner kronor per år. Utöver detta tillkommer ränta enligt räntebilaga till hyresavtalet. Hyresavtalet är giltigt i 15 år.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. 23RS9778, Avtal mellan Region Örebro län och Anehamn trading AB om färskt bröd leveranser

  2. 23RS7448, Avbrytande upphandling av färskt bröd

  3. 22RS9100, Avtal avseende Snöröjning och halkbekämpning i Lindesberg

  4. 23RS3227, Avtal med Café bar Sverige AB avseende Dryckesautomater 2022 - Område 1: Kaffeautomater

  5. 23RS9631, Avtal med Lindesbergs Schakt AB om Snöröjning och halkbekämpning

  6. 23RS9629, Avtal mellan Region Örebro län och Maskinring Örebro Ekonomiska förening om snöröjning och halkbekämpning

  7. 23RS10715, Uppsägning av hyresavtal

  8. 23RS10135, Uppsägning för villkorsändring

  9. 23RS249-1 - 28, Inköp lös konst januari – september 2023

  10. 23RS10485, Tilläggsavtal framflyttad upphörandepunkt

  11. 23RS7490-11, Uppsägning larmtjänst SOS Alarm

  12. 23RS10680-1, Hyresavtal

  13. 22RS10247-4, Överenskommelse om upphörande av hyreskontrakt

  14. 23RS9555, Personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal, mellan Region Örebro län och Region Gävleborg avseende R7e-arkiv

  15. 23RS11033-1, Delegationsbeslut avseende avskrivning av fordran

  16. 23RS2525-4, Delaktivering investering 2023

  Bilagor

 •   4

  Avveckling centralångfunktionen vid Universitetssjukhuset i Örebro

 • Servicenämndens verksamhetsplan utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget för 2024. Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara mot strategierna. I bilagan till regionfullmäktiges verksamhetsplan framgår servicenämndens åtagande.

  Servicenämndens verksamhetsplan innehåller effektmål med indikatorer, nämndmål med indikatorer samt uppdrag från servicenämnden. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med regionövergripande och nämndspecifika risker och åtgärder. Verksamheten ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

  Servicenämndens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionservice. Regionservice områden har egna verksamhetsplaner som innehåller mer information om de aktiviteter som görs för att nå servicenämndens mål och uppdrag.

  Nämnden har inte arbetsgivaransvaret då det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

  Bilagor

 •   6

  Förvaltningschefens information

 •   7

  Presentationer

 • § 66

  Protokollsjustering

 • Region Örebro län har genomfört utredning, planering och kalkylering av ombyggnationen och renoveringen av Örebro länsmuseum. För att kunna starta byggnationen av projektet ska projektavtal tecknas med Stiftelsen Örebro läns museum där framtida hyreshöjning regleras för att täcka Region Örebro läns kostnader för hyresgästanpassningen. I projektavtalet framgår även villkoren för ett nytt hyresavtal som tecknas efter färdigställd byggnation. Hyresnivån uppgår preliminärt till 9 miljoner kronor per år. Utöver detta tillkommer ränta enligt räntebilaga till hyresavtalet. Hyresavtalet är giltigt i 15 år.

 • Anmälningsärenden:

  1. 23RS9778, Avtal mellan Region Örebro län och Anehamn trading AB om färskt bröd leveranser

  2. 23RS7448, Avbrytande upphandling av färskt bröd

  3. 22RS9100, Avtal avseende Snöröjning och halkbekämpning i Lindesberg

  4. 23RS3227, Avtal med Café bar Sverige AB avseende Dryckesautomater 2022 - Område 1: Kaffeautomater

  5. 23RS9631, Avtal med Lindesbergs Schakt AB om Snöröjning och halkbekämpning

  6. 23RS9629, Avtal mellan Region Örebro län och Maskinring Örebro Ekonomiska förening om snöröjning och halkbekämpning

  7. 23RS10715, Uppsägning av hyresavtal

  8. 23RS10135, Uppsägning för villkorsändring

  9. 23RS249-1 - 28, Inköp lös konst januari – september 2023

  10. 23RS10485, Tilläggsavtal framflyttad upphörandepunkt

  11. 23RS7490-11, Uppsägning larmtjänst SOS Alarm

  12. 23RS10680-1, Hyresavtal

  13. 22RS10247-4, Överenskommelse om upphörande av hyreskontrakt

  14. 23RS9555, Personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal, mellan Region Örebro län och Region Gävleborg avseende R7e-arkiv

  15. 23RS11033-1, Delegationsbeslut avseende avskrivning av fordran

  16. 23RS2525-4, Delaktivering investering 2023

 • § 69

  Avveckling av centralångfunktionen vid Universitetssjukhuset i Örebro

 • Servicenämndens verksamhetsplan utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget för 2024. Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara mot strategierna. I bilagan till regionfullmäktiges verksamhetsplan framgår servicenämndens åtagande.

  Servicenämndens verksamhetsplan innehåller effektmål med indikatorer, nämndmål med indikatorer samt uppdrag från servicenämnden. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med regionövergripande och nämndspecifika risker och åtgärder. Verksamheten ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

  Servicenämndens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionservice. Regionservice områden har egna verksamhetsplaner som innehåller mer information om de aktiviteter som görs för att nå servicenämndens mål och uppdrag.

  Nämnden har inte arbetsgivaransvaret då det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

 • § 71

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.