Hoppa över navigering
 •   1

  Protokolljustering

 • Ägaren av Pålsboda Vårdcentral AB lämnade den 3 juli 2023 in en begäran till tingsrätten om att bolaget ska försättas i konkurs. Samma dag ställdes verksamheten vid vårdcentralen in och patientbesök avbokades. Senare samma dag meddelar utsedd konkursförvaltare att denna inte har för avsikt att driva verksamheten vidare. Denna inleder en snabb avveckling av verksamheten.

  Enligt punkt 10.14.10 i Region Örebro läns avtal med Pålsboda Vårdcentral AB äger regionen rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, eller till den dag regionen anger om leverantören försätts i konkurs träder i likvidation, ställer in betalningarna eller annars kan befaras vara på obestånd. Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.

  För att snabbt och säkert kunna säkerställa en aktiv och passiv listning av patienter på en annan vårdcentral behöver Region Örebro län utnyttja sin rätt till uppsägning enligt avtalet. Då Pålsboda vårdcentral är belägen i Hallsbergs kommun kommer den passiva listningen föras till den andra vårdcentral som finns i kommunen, Capio Vårdcentral Hallsberg.

  Bilagor

 • § 144

  Protokolljustering

 • Ägaren av Pålsboda Vårdcentral AB lämnade den 3 juli 2023 in en begäran till tingsrätten om att bolaget ska försättas i konkurs. Samma dag ställdes verksamheten vid vårdcentralen in och patientbesök avbokades. Senare samma dag meddelar utsedd konkursförvaltare att denna inte har för avsikt att driva verksamheten vidare. Denna inleder en snabb avveckling av verksamheten.

  Enligt punkt 10.14.10 i Region Örebro läns avtal med Pålsboda Vårdcentral AB äger regionen rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, eller till den dag regionen anger om leverantören försätts i konkurs träder i likvidation, ställer in betalningarna eller annars kan befaras vara på obestånd. Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.

  För att snabbt och säkert kunna säkerställa en aktiv och passiv listning av patienter på en annan vårdcentral behöver Region Örebro län utnyttja sin rätt till uppsägning enligt avtalet. Då Pålsboda vårdcentral är belägen i Hallsbergs kommun kommer den passiva listningen föras till den andra vårdcentral som finns i kommunen, Capio Vårdcentral Hallsberg.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.